7 dingen die onze antidiscriminatiewetgeving verbiedt, uitgelegd in 2 minuten

3 juli 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Je kan je droomappartement niet huren omdat je een migratieachtergrond hebt, een café vraagt je om je assistentiehond buiten te laten, … Wat zegt de wet daarover? Unia legt het je uit in een video van 2 minuten.

Wat verbiedt de wet?

Door de antidiscriminatiewetgeving is het verboden om mensen vanwege een persoonskenmerk te discrimineren of hen ongelijk te behandelen. Tegen welke 7 vormen van discriminatie ben jij beschermd?

  • Directe discriminatie
  • Indirecte discriminatie
  • Aanzetten tot discriminatie
  • Weigering van redelijke aanpassingen
  • Pesterijen
  • Haatspraak
  • Haatmisdrijven

Lees meer over deze 7 gedragsvormen.

Wat zijn de gevolgen van dit soort gedrag?

Iedereen zag wellicht eens discriminatie of was er zelf slachtoffer van. Wat zijn de gevolgen van discriminatie?

  • Voor de gediscrimineerde personen zelf, hun vrienden of familie: gedaalde eigenwaarde, kans op psychische problemen, armoede en uitsluiting …
  • Voor personen die discrimineren: kans op verplichte schadevergoeding, boete of gevangenisstraf

Vergelijkbare artikels

12 november 2020

Unia neemt het op voor samen-leven, ook in tijden van coronacrisis

De coronacrisis die ons land teistert, heeft het onderlinge wantrouwen bij de burgers aangewakkerd. “Wij constateren dat er een sterke neiging is om schuldigen of zondebokken aan te wijzen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Een trend waar we tegen moeten ingaan. Niemand wordt daar beter van. We kunnen veel beter de talloze vormen van solidariteit ondersteunen die door de pandemie zijn ontstaan. De coronacrisis is zeker nog niet voorbij. We moeten leren leven met dit virus zonder de verbondenheid in onze samenleving kapot te maken.”  

8 oktober 2020

Unia gaat lokale besturen helpen in strijd tegen discriminatie

Lokale besturen willen meer structureel samenwerken met de lokale contactpunten van Unia, bleek uit een rondvraag van Unia. In de toekomst spitst de contactpunten zich daarom meer toe op vragen van lokale besturen en politici. "We blijven klaarstaan voor melders van discriminatie en gaan bovendien meer structureel werken. Zo willen we ook op langere termijn het verschil maken. Daarvoor gebruiken we het bestuursakkoord van de steden als uitgangspunt."