Nieuwe video: ‘Hoe werkt discriminatie’?

29 april 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Welke stappen leidden tot discriminatie? Dat is wat Unia wil tonen in een nieuwe video.

Stereotype ideeën

Iedereen heeft er, en dat is normaal.

Een stereotype, dat is een vastgeroest idee dat we hebben van iemand of van een groep personen.

Stereotypes kunnen positief of negatief zijn. Maar opgelet: ze komen zelden overeen met de realiteit!

  • Voorbeelden: Afrikanen zijn goede dansers, Nederlanders zijn gierig, Duitsers zijn harde werkers, …

Vooroordelen

Stereotypes kunnen leiden tot vooroordelen.

Vooroordelen kleuren onze blik: als we een persoon negatief inschatten, zullen we ons waarschijnlijk ook negatief gedragen.

  • Voorbeeld: als je iemand tegenkomt in de straat die bedelt, zou je vanuit je vooroordelen kunnen denken dat het een profiteur, alcoholicus of luierik is.

We beoordelen iemand dus zonder dat we die kennen, en baseren ons daarvoor op het beeld dat we hebben van een groep.

Discriminatie

Stereotypen en vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie.

Discriminatie is wanneer je iemand anders behandelt of zelfs uitsluit, enkel en alleen omdat die persoon anders is.

  • Voorbeeld: een werkgever weigert om iemand van 54 jaar aan te nemen, omdat hij/zij denkt dat die niet mee is met nieuwe technologieën, weinig flexibel is of een fragile gezondheid heeft.

Die werkgever discrimineert.

  • Waarom? Omdat de werkgever de sollicitant niet gelijk behandelt als de andere kandidaten. De kandidaat wordt uitgesloten enkel en alleen omwille van de leeftijd, niet de competenties.

De video van Unia nodigt uit om een stap terug te zetten en vooroordelen te deconstrueren.
Waarom? Om discriminatie te vermijden, want dat is door de Antidiscriminatiewet verboden.

Vergelijkbare artikels

8 februari 2019

Unia en andere organisaties vinden dat België meer moet doen om de kinderrechten te beschermen

Het VN-Comité voor de rechten van het kind publiceerde 55 aanbevelingen voor België. Die kwamen er na de bespreking van de rechten van het kind in België door het kinderrechtencomité in Genève. In haar aanbevelingen vraagt het Comité het einde van de opsluiting van migrantenkinderen. Het vraagt ook de inclusie van kinderen met een handicap in het regulier onderwijs en een effectief kosteloos onderwijs. Het Comité maakt zich zorgen over het hoge niveau van kinderarmoede en de sterke regionale verschillen terzake in België.