Discriminatie van personen van Sub-Saharaanse afkomst

21 maart 2011
Discriminatiegrond: Racisme

Een overzicht van stereotypen
De Verenigde Naties verklaarden 2011 het Internationale Jaar voor Personen van Afrikaanse afkomst en kozen ervoor om hen op 21 maart, de Internationale Dag Tegen Racisme, extra onder de aandacht te brengen. Zo willen ze "de problemen rond rassendiscriminatie, waar personen van Afrikaanse afkomst mee geconfronteerd worden" naar voren schuiven en de landen uitnodigen om "de integratie van personen van Afrikaanse afkomst in de maatschappij te stimuleren in al zijn aspecten – politieke, economische, sociale en culturele – en een betere kennis van en meer respect voor de diversiteit van hun patrimonium en hun cultuur te bevorderen" .

Hoe zit het in België? Ter gelegenheid van 21 maart besloot het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding om een stand van zaken op te maken van de situatie in België van personen van Sub-Saharaanse afkomst. Wie zijn ze? Met welke stereotypen en vormen van discriminatie worden ze geconfronteerd? Is hun situatie anders dan deze van personen met een andere vreemde afkomst?
 

Het volledige dossier in bijlage

Vergelijkbare artikels