Eerste vonnis dat recht op inclusief onderwijs erkent

12 november 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een basisschool die een jongen met Down de deur wees, moet van de rechter nu een schadevergoeding betalen. De leerling volgde al jaren les op de school, maar was plots niet meer welkom: de school vond geen leerkracht die hem in de klas wou. Unia spande daarom een proces aan, en kreeg van de rechter gelijk. De school moet een morele schadevergoeding aan Unia betalen.

‘Deze uitspraak is belangrijk en heeft een grote precedentswaarde. Het is namelijk de eerste keer dat een rechter duidelijk maakt dat scholen niet op eigen houtje kunnen beslissen om leerlingen met een handicap te weigeren. Vandaag gebeurt dat geregeld. Uit onderzoek blijkt dat ouders van kinderen met een handicap gemiddeld meer dan vijf scholen aanspreken voor hun kind ingeschreven kan worden. Sommige ouders contacteren zelfs tien tot negentien scholen,’ weet Unia-directeur Els Keytsman.

School mocht ouders niet intimideren tot andere schoolkeuze

‘Op papier is alles goed geregeld. Door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het M-decreet hebben kinderen recht op inclusief onderwijs. In praktijk merken we wel vaker dat scholen de deur dicht houden voor leerlingen met een handicap. Nochtans moeten alle partijen – ouders, leerkrachten, CLB – samen nagaan welke aanpassingen noodzakelijk zijn,’ klinkt het.

‘Dat zijn complexe beslissingen die tijd vragen. De school van Maxim organiseerde daarentegen een poll onder de collega’s. De directie vroeg namelijk aan het korps of ze het nog zagen zitten om les te geven aan Maxim. Zo werkt het dus niet. Het uitgangspunt moet zijn: welk type onderwijs willen de ouders en het kind zelf? De rechter vond dat de school de rechten van het kind schond door de ouders op zo’n manier te intimideren,’ aldus Keytsman.

Inclusief onderwijs ziet Maxim niet als probleem

De school toonde niet aan dat de gevraagde aanpassingen voor Maxim onredelijk waren. Ze ging ook niet na welke redelijke aanpassingen de drempels kunnen wegnemen. Terwijl net daar het inclusief onderwijs rond draait. ‘De school zag Maxim vooral als een probleem waarvan de gevolgen beperkt moesten worden,’ verzucht Keytsman.

Volgens de rechter legde de school te veel de nadruk op wat de leerling níét kan en op de problemen voor de leerkrachten. Het waren precies die vooroordelen die het M-decreet een halt wou toeroepen. In het vonnis lezen we dat het M-decreet inclusie als uitgangspunt neemt voor alle kinderen die door een beperking niet zomaar de lessen in het gewoon onderwijs kunnen volgen. Het is niet aan de school om eenzijdig te oordelen dat de leerling beter af zou zijn in het buitengewoon onderwijs.

De rechtbank wees verder op de primaire verantwoordelijkheid van de school en haar leerkrachten in de samenwerking met de verschillende zorg- en ondersteuningsactoren.

Met Maxim gaat het goed

Intussen zit Maxim in een andere school voor gewoon onderwijs. Daar worden er geen problemen gemeld.

Vergelijkbare artikels

4 februari 2021

Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.