Unia verzamelt inspiratie en goede voorbeelden voor inclusief onderwijs

27 augustus 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

De zomervakantie zit er weer op. Leerkrachten en leerlingen starten met veel moed het nieuwe schooljaar. Ook leerlingen met een handicap. Voor hen is inclusie op school van groot belang. Unia komt daarom op voor een inclusieve schoolomgeving, waarin alle leerlingen op gelijke voet kunnen deelnemen aan de lessen. Zo’n inclusief onderwijssysteem garandeert bovendien de kwaliteit voor álle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met specifieke behoeftes. Maar wat houdt inclusief onderwijs nu juist in? Op onze nieuwe webpagina’s bieden we informatie, inspiratie en goede voorbeelden. 

Inclusief onderwijs: wat, waarom, hoe?  

Er heerst vandaag nog veel verwarring over inclusief onderwijs en redelijke aanpassingen op school en in de klas. Op deze nieuwe webpagina’s bespreken we daarom wat inclusief onderwijs precies is, waarom het zo belangrijk is en hoe we het bereiken

Goede voorbeelden en praktische tools  

Er bestaan vandaag al talrijke goede inclusieve praktijken die wérken. We verzamelden daarom goede voorbeelden in België en buitenland die inspireren om inclusief aan de slag te gaan. Unia en andere organisaties ontwikkelden ook praktische hulpmiddelen vóór inclusie in onze tooldatabank

Aanbevelingen aan de overheid 

Scholen, leerkrachten, CLB’s en andere betrokkenen zijn belangrijk om inclusie waar te maken. Zij hebben daar een juist werkkader en voldoende ondersteuning voor nodig.  

Unia vraagt daarom de overheid om een inclusief onderwijssysteem tot stand te brengen. We schreven een rapport met de belangrijkste uitdagingen: het ontwikkelen van een langetermijnvisie, het organiseren van het budget, de verbetering van opleidingen en de noodzakelijke overgang naar een inclusief systeem. We bieden de overheid ook inspiratie en goede voorbeelden om die uitdagingen aan te gaan en doen tot slot aanbevelingen om inclusief onderwijs te realiseren. 

Vergelijkbare artikels

4 februari 2021

Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.