Ernstige verkeersagressie veroordeeld, mét erkenning van haatmotief

3 november 2020
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

De Antwerpse correctionele rechtbank heeft op 2 november 2020 uitspraak gedaan over een zaak van ernstige verkeersagressie die plaatsvond in september 2019. De beklaagde werd door de rechtbank schuldig bevonden en veroordeeld tot 30 maanden gevangenis en een boete van 1.600 euro voor opzettelijke slagen en verwondingen. Unia vond het dossier ernstig genoeg om zich mee burgerlijke partij te stellen.

Volgens de rechter was de beklaagde willens en wetens ingereden op één van de slachtoffers. De rechter verwees ook naar de verzwarende omstandigheden: de man had racistische uitspraken gedaan tegen het koppel. Het haatmotief is dus erkend.

De uitgesproken straf wordt uitgesteld onder voorwaarden. De veroordeelde moet psychologische begeleiding aanvaarden en een cursus agressiebeheersing volgen.

“Wij wilden de aandacht vestigen op het bestaan van een haatmotief bij deze verkeersagressie”, legt Els Keytsman, directeur van Unia, uit. “Onze inschatting was dat de beklaagde duidelijk blijk had gegeven van misprijzen, haat en geweld tegenover de slachtoffers en dat hierbij racistische sentimenten meespeelden. Het bewijs van het haatmotief werd geleverd door getuigen. Voor ons was dit geen gewone zaak van verkeersagressie.” 

De ernstige feiten, die voor de rechter werden gebracht, dateren van 13 september 2019. De slachtoffers, een man en zijn echtgenote, waren toen met de auto vertrokken om hun kinderen op school te halen. Op de Binnensingel en de Grote Steenweg in Berchem (Antwerpen) kwam het tot diverse verkeersincidenten tussen het paar en de beklaagde. Deze laatste gaf blijk van onaangepast en agressief rijgedrag. Uiteindelijk werd de man van het echtpaar twee keer aangereden door de beklaagde. De agressieve chauffeur deed ook racistische uitspraken tegenover het echtpaar zoals: "Ga naar jullie thuisland", waarop de man van het koppel antwoordde dat hij hier was geboren en ook hier zou blijven. Hierop reageerde de beklaagde: "Goed, blijf maar, dan kan je mijn appartement komen kuisen dat is het enige waar je goed voor bent."

Ribfracturen

De aangereden man liep onder meer ribfracturen op en ondervindt meer dan een jaar later nog altijd de gevolgen van de feiten. Zowel hij als zijn echtgenote hadden nood aan gespecialiseerde hulp. De echtgenote was zwanger op het moment van de feiten. Beide slachtoffers tonen nu vermijdingsgedrag, zijn onzeker geworden en hebben schrik om nog buiten te komen.

“Wij zijn erg tevreden over onze samenwerking met de politiezone Antwerpen in dit dossier”, zegt Els Keytsman. “De politie heeft de slachtoffers naar Unia doorverwezen, en ook de inspanningen van de diensten voor slachtofferhulp en slachtofferonthaal leverden prima werk. Het is belangrijk om dit soort van haatmisdrijven nog veel beter te registreren. Nu hebben we nog te weinig zicht op de omvang van het fenomeen. We pleiten er onder meer voor om dossiers van deze aard te centraliseren bij de referentiemagistraat discriminatie en haatmisdrijven, meer aandacht te besteden aan de specifieke noden en behoeften van slachtoffers én de uitbouw van leerprojecten voor daders van haatmisdrijven."