Federaal actieplan handicap 2021 – 2024: tussentijds rapport

17 februari 2023
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Op 3 februari 2023 keurde de Ministerraad het tussentijds rapport goed over de implementatie van het federale actieplan handicap 2021-2024. Unia was betrokken bij het proces en is zeer tevreden over de geboekte vooruitgang.

Dit actieplan werd in 2021 gelanceerd door minister Karine Lalieux en telt 145 maatregelen om de inclusie van personen met een handicap te bevorderen. In 2022 kreeg de FOD Sociale Zekerheid de opdracht om een tussentijds rapport op te stellen dat de voortgang van de verschillende maatregelen beschrijft.

Unia kreeg de kans om hierop te reageren met een zogenaamde monitoringnota. Unia is vooral tevreden over de vooruitgang op het gebied van de fundamentele rechten van personen met een handicap, met name op het gebied van re-integratie op de arbeidsmarkt, levensstandaard en gegevensverzameling over personen met een handicap. We formuleerden ook aandachtspunten en herinnerden aan de verplichting tot redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Die moet onmiddellijk worden uitgevoerd in alle domeinen van onze samenleving, op het werk, op school, in het ziekenhuis, ... zelfs in crisistijd.

We hebben gevraagd om nauw betrokken te worden bij de uitvoering van bepaalde maatregelen, zoals het toezicht en de opleiding van bewindvoerders. Bovendien wees Unia opnieuw op de noodzaak van effectief en efficiënt overleg tussen de verschillende niveaus en op het belang van versterkt toezicht op gesloten en/of geïnstitutionaliseerde plaatsen (instellingen voor personen met een handicap, psychiatrische ziekenhuizen, woonzorgcentra...).

Het zojuist door de Ministerraad goedgekeurde rapport is verfijnd op basis van bijdragen van Unia en andere instellingen zoals de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en het Federaal Netwerk Handicap. Het evaluatieproces gaat door en zou eind 2024 moeten worden afgerond.

Vergelijkbare artikels

3 december 2021

Overheden moeten volgens Unia meer doen voor mensen met een handicap

Er is nog een lange weg te gaan voor mensen met een handicap een echte plaats hebben in een inclusieve samenleving. Dat is de conclusie van het laatste verslag van Unia over de eerbiediging van de rechten van personen met een handicap. Het rapport wordt vandaag gepubliceerd ter ere van de Internationale dag van personen met een handicap. "Het is tijd dat de overheden hun beloften nakomen", zegt Unia-directeur Els Keytsman.