Hitlergroet brengen in Fort van Breendonk is niet onschuldig

3 juni 2021
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Andere gronden

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft op woensdag 2 juni 2021 uitspraak gedaan in het proces tegen G.V., de extreemrechtse militant die op 24 augustus 2019 de Hitlergroet bracht in het Fort van Breendonk. De man, zoon van een gewezen parlementslid van Vlaams Belang, werd schuldig bevonden aan negationisme en aanzetten tot haat en geweld.

Een foto van het brengen van de Hitlergroet werd verspreid via sociale media. G.V. krijgt zes maanden met uitstel en een boete van 800 euro.

G.V. bracht de omstreden groet  toen hij het Fort bezocht met vrienden van de groepering Right Wing Resistance Vlaanderen. Dat deed hij in een ruimte die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als kantine van de SS en de bewakers, en waarin nu nog altijd nazisymboliek is te zien. Op de gsm van de beklaagde werd een foto aangetroffen die toonde hoe hij de Hitlergroet bracht, naast een foto van een man in SS-uniform. Verder bevatte de gsm veel racistische berichten, 28 audiobestanden met Duitse marsliederen en het chatbericht “Als het Vlaams Belang aan de macht is, zal ik een rol in de inquisitie nemen en wraak nemen”.

Unia, de Liga voor Mensenrechten en de gemeente Willebroek stelden zich burgerlijke partij. Unia en Liga voor Mensenrechten kregen 1 euro schadevergoeding, de claim van de gemeente Willebroek werd afgewezen.

"De rechter heeft zeer terecht het signaal gegeven dat zulk gedrag, zeker in het Fort van Breendonk, onvergeeflijk is", zegt Unia. "Wij stelden ons burgerlijke partij omdat we ongerust zijn over het steeds meer banaliseren en gebruiken van nazisymbolen en -retoriek in de publieke ruimte." 

"De rechtbank hield in het bijzonder rekening met het gebrek aan respect voor de talloze slachtoffers van de genocide en hun nabestaanden, de expliciete manier waarop een onaanvaardbaar beeld werd opgeroepen en de concrete context waarin de feiten zich afspeelden, waarbij ook de plaats van de feiten door de rechtbank in acht werd genomen", verklaarde de persrechter. "Voor wat betreft het aanzetten tot haat of geweld jegens een groep of gemeenschap wees de rechtbank erop dat niet aan de globale context mag worden voorbijgegaan: er wordt op een expliciete manier een vijandig en minachtend beeld getoond, waarmee andere mensen tot haat worden aangezet."

Het Fort van Breendonk staat in het collectieve geheugen van de Belgen geprent omdat daar duizenden (voornamelijk) politieke gevangenen in erbarmelijke omstandigheden zaten opgesloten tijdens de nazibezetting in de Tweede Wereldoorlog. De gevangenen werden er zwaar mishandeld, gemarteld, vernederd. De helft overleefde het niet.

Vergelijkbare artikels