Holebi’s lopen nog steeds risico op agressie

18 mei 2018
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Vorig jaar opende Unia 84 dossiers over seksuele geaardheid. Dat zijn er iets minder dan in 2016, maar blijft in het gemiddelde liggen van een 90-tal dossiers per jaar dat Unia sinds 2010 opent. 30 procent van de dossiers gaat over holebifobie in het dagelijks leven (op straat, tussen buren of in familiale kring). Unia diende ook een klacht in bij het parket vorig jaar.

Unia-directeur Els Keytsman spreekt over een ernstig probleem: “Het grootste deel van onze dossiers over seksuele oriëntatie speelt zich af in domein Samenleving, zoals dat heet. Bij geen ander criterium waar Unia rond werkt, staat dit domein op de eerste plaats. Het buikgevoel vertaalt zich dan openlijk in een vorm van intolerantie en haat. Dat wordt soms zelf gewelddadig. Een verontrustende vaststelling die haaks staat op de jarenlange erkenning van gelijkheid, denken we maar aan het huwelijk of adoptie.”  

Holebifoob geweld

Recent nog werden twee mannen in Brussel aangevallen omdat ze elkaars handen vasthielden. In 2017 opende Unia 8 dossiers over fysiek holebifoob geweld. “Het spreekt voor zich dat we als samenleving dit niet kunnen tolereren en de daders teruggevonden en gestraft moeten worden”, onderlijnt Keytsman.

Fysiek geweld begint vaak bij verbaal geweld, wat ook traumatiserende effecten heeft op de slachtoffers. “Als we de pesterijen, de intimidaties, de bedreigingen en de scheldpartijen bij elkaar optellen, komen we aan 46 dossiers over verbale agressie. Dit cijfer gaat alleen over dossiers van Unia, niet over wat holebi’s daadwerkelijk te verduren krijgen. Een groot deel van de slachtoffers meldt agressie niet bij de politie of bij ons uit angst voor de reacties van de omgeving of familie. Onze cijfers zijn het topje van de ijsberg,” legt Keytsman uit.  

Naast dossiers die nog steeds lopen, wijst Keytsman ook op drie strafrechtelijke veroordelingen in 2017 voor hate speech en agressie "wat illustreert dat het melden van holebifobe incidenten wel degelijk zin heeft”, benadrukt ze.

Klacht bij parket

Unia blijft verder aandringen op verbeteringen in de antidiscriminatiewetgeving. “We willen dat holebifobe persdelicten worden gecorrectionaliseerd, zodat de feitelijke straffeloosheid wordt aangepakt. Om die eis kracht bij te zetten, stuurde Unia in 2017 een deurwaarder naar enkele Antwerpse boekenwinkels. Die constateerde dat het boek De Grote Zonden nog steeds te koop is. In dat boek wordt opgeroepen om homo’s te stenigen of van het dak te gooien,” aldus Keytsman.

Unia vindt het verontrustend dat dit soort haatdragende teksten vandaag in de praktijk niet strafbaar wordt gesteld. “Unia heeft dan ook een klacht ingediend bij het Antwerpse parket om deze straffeloosheid aan te kaarten en we wachten nu tot het onderzoek is afgerond.”

Voor de klas

Ook in de scholen kan er gesleuteld worden aan acceptatie. ”Als het over holebi’s gaat, denken velen dat er een inclusief klimaat heerst in de scholen. Uit onze recente onderwijsstudie bleek echter dat de helft van de leraren uit het secundair onderwijs het thema niet bespreekbaar vindt in de lessen. In het basisonderwijs bespreekt zelfs 60 procent van de leerkrachten het onderwerp niet in de klas. Dan weet je dat er toch nog werk aan de winkel is,” benadrukt Keytsman.

Verkiezingsjaar #YourLocalPower

De Gaypride loopt dit jaar door de straten onder het motto #YourLocalPower. Ook de Unia-website www.kiesgelijkekansen.be vraagt onder andere aandacht voor het welzijn van holebi’s. “De Unia- site zet enkele goede voorbeelden in de kijker van gemeentebesturen die aan een holebivriendelijk beleid werken”, klinkt het.