Autorijschool ook in beroep veroordeeld voor weigering kandidaat rijinstructeur wegens overgewicht

30 oktober 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden

Het Hof van Beroep in Luik sprak zich op 13 oktober uit over een zaak waarin een sollicitant werd afgewezen als rijinstructeur omdat hij te zwaar zou zijn.

In juni 2016 werd voor de eerste keer een werkgever veroordeeld omdat hij een sollicitant had gediscrimineerd vanwege zijn overgewicht. De rijschool vond dat de kandidaat door zijn gewicht de functie niet goed zou kunnen uitoefenen. De rechtbank veroordeelde daarop de school tot een schadevergoeding van zes maanden.

Het Hof van Beroep volgt nu grotendeels die veroordeling. Volgens het Hof gaat het hier om een handicap en heeft de werkgever niet onderzocht welke redelijke aanpassingen mogelijk waren. Het Hof sprak van een directe discriminatie vanwege handicap en fysieke eigenschap.

Unia was burgerlijke partij en vond het belangrijk dat de veroordeling werd bevestigd door het Hof van Beroep. Unia spreekt van een precedent voor soortgelijke dossiers in de toekomst. In de eerste veroordeling die nu werd bevestigd, staat niet het bestaan van een handicap centraal dan wel het feit dat het criterium werd gebruikt om iemand te benadelen.

Lees de volledige uitspraak hier.    

Vergelijkbare artikels

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.

16 november 2020

Rechter bevestigt cumul van schadevergoedingen bij meervoudige discriminatie

De Antwerpse arbeidsrechtbank heeft op 29 september 2020 een (tussen)vonnis geveld in een zaak van meervoudige discriminatie. Het ging om een dove vrouw die het slachtoffer werd van discriminatie op de arbeidsmarkt. De rechter constateerde drie discriminaties en bevestigde dat indien meerdere discriminaties worden vastgesteld, de schadevergoedingen gecumuleerd moeten worden. Het resultaat in dit dossier werd behaald met de collega’s van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).

12 maart 2018

Rechter noemt gevolgen kanker voor eerste keer handicap

Een werkgever had voor aanpassingen moeten zorgen, zodat een vrouw die door kanker lang niet kon gaan werken toch haar job kon blijven doen. Dat zegt het arbeidshof van Brussel. Het is de eerste keer dat een rechter de blijvende gevolgen van kanker ziet als een handicap. De rechter veroordeelde de werkgever tot het betalen van een schadevergoeding van 12.500 euro aan de werkneemster wegens discriminatie. Unia was vrijwillig tussenkomende partij.