Oorlog in Gaza aanleiding voor hatespeech

8 januari 2009
Discriminatiegrond: Racisme

De oorlog in Gaza is aanleiding voor hatespeech op het internet. Heel wat discussiefora worden overspoeld met haatberichten over joden of moslims sinds het begin van de gevechten in de Palestijnse gebieden. De online redacties van ondermeer Het Laatste Nieuws, de Gazet van Antwerpen en van  Zita.be trachten het haatdiscours op hun websites te beperken.

Zolang er nog 1 Palestijn/Arab is zal Israël bevochten worden... or.. let me re-phrase it, zolang er nog een moslim op dees aard rondloopt!

Ga je smeerlappen van broers vervoegen in Israël en stop ermee België te bevuilen. Geloof me, we willen je niet hier, ga je beledigingen ginder uiten, samen met sexvriendjes en pedofielen van alle genre. Moge God je haten en uitschakelen, dat is mijn wens en dat zal op een dag waarheid zijn.

Deze twee bijdragen op een Vlaams discussieforum werden na een klacht verwijderd. Webredacteuren hebben deze dagen hun handen vol om de toevloed van reacties over de oorlog op de fora te volgen. Meer dan anders grijpen de moderatoren in want in veel gevallen zijn de reacties ongepast, wordt er opgeroepen tot geweld of haat tegen moslims of joden.

Bij de online redactie van Het Laatste Nieuws komen gemiddeld 3000 reacties binnen per dag, maar sinds de oorlog in Gaza ligt dat aantal veel hoger. “ Vooral ’s morgens, tijdens de middag en na zes uur ’s avonds stromen de reacties binnen”, zegt de internetredacteur van dienst. “Af en toe moeten de journalisten ons helpen want de oorlog is blijkbaar aanleiding om erop los te schelden of om racistische uitspraken te doen”. Om de discussies in goede banen te leiden, lezen de internetredacteuren alle binnenkomende berichten na alvorens ze online te plaatsen.

Ook bij de Gazet van Antwerpen is men genoodzaakt om streng op te treden. “Vooral de artikels over de betoging tegen de oorlog dit weekend genereren veel reacties” aldus de internetredacteur. 

Op het Centrum komen ook klachten binnen over hatespeech naar aanleiding van de oorlog in Gaza. Algemeen is een verharding vast te stellen van het discours over joden en moslims. Op sommige sites wordt zinnige bijdrages geleverd maar die worden doorkruist door mensen die zich verheugen over het aantal Palestijnse burgerslachtoffers of aanhalen dat Hitler zijn werk niet heeft afgemaakt.

De oorlog wordt aangegrepen om ongelimiteerd haat te verspreiden tegen moslims of joden die wonen in België of Europa. Heel wat van die berichten hebben niets te maken met het conflict in Gaza maar zijn uitsluitend bedoeld om te kwetsen of te beledigen veelal tot ergernis van de internetgebruikers die graag op een constructieve manier willen discussiëren over de politiek van de Israëlische regering of van Hamas.

Aan de andere kant stellen we ook een grotere gevoeligheid vast van beide bevolkingsgroepen op kwetsende of beledigende uitlatingen op internet. Een loutere belediging valt niet onder het begrip “aanzetten tot haat” en valt duidelijk binnen het kader van de rechten en de vrijheden van onze Rechtsstaat, die de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van overtuiging en de vrijheid om deze te manifesteren waarborgt.

Maar dat de oorlog in Gaza aanleiding geeft voor bepaalde internetgebruikers om kwaadwillig, flagrant en publiekelijk op te roepen tot haat of geweld en daarbij uitsluitend te verwijzen naar de afkomst of geloof valt sterk te betreuren. Meer nog, doelbewust aanzetten tot haat of oproepen tot geweld is strafbaar volgens de antiracismewet van 30 juli 1981 (gewijzigd door de wet van 10 mei 2007) en eventueel op grond van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.

Aanzetten tot haat, geweld en discriminatie wordt niet enkel bestraft door de Belgische wetgeving (antiracismewet van 1981), maar ook door internationale verdragen.

Deze bestraffing gebeurt niet enkel omdat dit een aanslag is op de waardigheid van de personen of een groep van personen die er het slachtoffer van zijn maar ook omdat een dergelijk discours mensen ertoe kan brengen om de stap naar racistisch of godsdienstig geweld te zetten. Daarom is de banalisering van dit haatdiscours – het aanzetten tot haat -  onaanvaardbaar.

Het Centrum roept op tot wederzijds respect en kalmte. Aan iedereen vragen we om op een serene en vreedzame manier zijn emoties en verontwaardiging te uiten. De solidariteit, de sympathie of het verwantschap die men heeft met één van de partijen in een internationaal conflict, kan niet rechtvaardigen dat men laakbare daden of uitingen gaat stellen tegenover een der welke bevolkingsgroep (of zijn leden ervan) in België.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.