Politie Gent start nieuw loket voor haatmisdrijven

4 oktober 2021
Discriminatiegrond: RacismeSeksuele geaardheid

Vanaf oktober start Politie Gent met een apart onthaal op afspraak voor aangiftes van haatmisdrijven. In samenwerking met Unia kregen tien politiemedewerkers een extra opleiding. 

Racisme, seksisme, holebi-, trans- en interseksefobie en gendergerelateerd geweld zijn strafbare feiten waarvoor je bij de politie aangifte kan doen. Met dit nieuw loket wil Politie Gent slachtoffers van haatmisdrijven de kans geven om op een laagdrempelige manier aangifte te doen. Een afspraak maken doe je online via de knop #nohatecrime op de website van Politie Gent. 

Haatmisdrijven zoals homofoob geweld of racisme zijn actueler dan ooit. Het opvangen van slachtoffers van deze misdrijven en het op een professionele manier registreren van de aangiftes met oog op daders identificeren zijn prioriteiten voor het korps van Politie Gent. Om slachtoffers van haatmisdrijven de kans te geven om op een laagdrempelige manier aangifte te doen, starten ze met een onthaal op afspraak specifiek gericht op deze doelgroep.

Aangiftebereidheid van slachtoffers verhogen

Slachtoffers van haatmisdrijven vinden niet altijd hun weg naar de politie om een aangifte te doen. De redenen daarvoor zijn divers – zoals een gebrek aan vertrouwen in de politie, schrik voor represailles of onvoldoende kennis over de mogelijkheden tot aangifte en het verdere verloop van een onderzoek. Met dit nieuw loket wil Politie Gent alvast de drempel om contact op te nemen met de politie verlagen. De eerste contacten met politie verlopen discreet, de aangiftes gebeuren in een rustige omgeving en de politiemedewerker heeft de tijd om het slachtoffer uitgebreid in te lichten over de opties en het verder verloop van het onderzoek.

Met dit nieuw loket richt Politie Gent zich in eerste instantie op slachtoffers van haatmisdrijven die in Gent wonen of waarbij de feiten plaatsvonden op Gents grondgebied.

“Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in onze stad. We zijn allemaal anders, maar allemaal Gentenaars. Haatmisdrijven horen hier dan ook niet thuis. Het is belangrijk dat slachtoffers op een laagdrempelige manier en in een vertrouwensvolle omgeving aangifte kunnen doen van haatmisdrijven. Zo kan de politie dit fenomeen ook verder bekampen.“ – Mathias De Clercq, burgemeester.

Speciaal opgeleide politiemedewerkers

De term haatmisdrijven is niet eenvoudig te omschrijven – daarom is het belangrijk dat vanaf het eerste contact met de politie het slachtoffer correct geïnformeerd wordt. Als het slachtoffer aangifte wil doen dan wordt een proces-verbaal opgemaakt en de strafrechtelijke keten gestart. Het doel van een gerechtelijk onderzoek is klaarheid scheppen in de feiten, door bewijzen te verzamelen en de dader(s) identificeren, opdat een rechter met kennis van zaken uitspraak kan doen. In samenwerking met Unia kregen tien politiemedewerkers een extra opleiding. Die vorming stelt hen in staat om bij het verhoor van het slachtoffer gerichte vragen te stellen, zodat het onderzoek naar de daders op een vlotte manier kan gestart worden.  

“Het nieuwe loket van de Gentse politie is een zeer belangrijke stap in een betere omkadering van slachtoffers van haatmisdrijven. De politie wil slachtoffers op een veilige en laagdrempelige manier ondersteunen in de rapportering van dergelijke gebeurtenissen en dat kan Unia alleen maar toejuichen. We zijn dan ook heel tevreden dat we kunnen samenwerken. Het zijn immers deze inspanningen die de slachtoffers van haatmisdrijven beter beschermen en meer gerechtigheid garanderen. Het initiatief beantwoordt tevens aan de aanbevelingen die Unia en het Europese Fundamental Rights Agency formuleerden in recente onderzoeken/publicaties.” – Els Keytsman, Unia.

Maak een afspraak

Ben je slachtoffer van een haatmisdrijf in Gent? Een afspraak maken doe je online via de knop #nohatecrime op de website van Politie Gent. De aangiftes zelf, waarbij je geholpen wordt door een gespecialiseerd medewerker, vinden plaats in het Algemeen Politiecentrum Gent (Antonius Triestlaan 12) op dinsdagavond of zondagmiddag.

Unia gaf een tiental politiemedewerkers een extra opleiding.

Meer weten?

Unia en de Koning Boudewijnstichting publiceerden in 2020 twee wetenschappelijke onderzoeken naar onderrapportering en seponering van discriminatiefeiten. Unia vatte de belangrijkste lessen uit deze onderzoeken samen en deed concrete aanbevelingen om haatmisdrijven beter te vervolgen. De samenwerking met Politie Gent is een concrete invulling van onze aanbevelingen aan de politie (pagina 11 in de position paper). 

Het nieuw loket beantwoordt bovendien ook helemaal aan de aanbevelingen van de Europese Fundamental Rights Agency in juli 2021 om het melden van haatmisdrijven aan te moedigen, de registratie ervan te verbeteren en slachtoffers van steun, bescherming en gerechtigheid te verzekeren.