Racistische aanval in station Aarschot opnieuw veroordeeld in hoger beroep

1 april 2022
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

De daders die in 2018 een zwarte jongen op de treinsporen van Aarschot duwden, werden deze week door het hof van beroep van Brussel veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, een boete van 800 euro en een schadevergoeding van 10 000 euro aan het slachtoffer. Het hof van beroep volgt daarbij de eerdere veroordeling van de correctionele rechtbank van Leuven. Unia was naast de slachtoffers burgerlijke partij en is tevreden dat het racistische motief werd erkend.

De feiten dateren van 26 augustus 2018: een man klampte een 15-jarige reiziger aan op het perron van Aarschot, die daar was met zijn zus en met twee kinderen. Samen met twee vrouwen bleef hij de jongen verbaal en fysiek uitdagen, tot de situatie volledig escaleerde: de man duwde de jongen met geweld op het spoor, en bracht zo het leven van de jongen in gevaar. Het incident werd gefilmd en op de video zijn duidelijk racistische opmerkingen van de verdachten te horen.

In juni 2020 veroordeelde de Leuvense strafrechtbank de daders en oordeelde het dat de expliciete racistische uitlatingen niet los konden worden gezien van de geweldpleging. Twee van de drie verdachten gingen in beroep. Het hof van beroep in Brussel heeft de Leuvense rechter nu gevolgd in diens redenering.

Geweld en onderrapportage

Unia registreerde 391 haatmisdrijven in 2021: intimidatie, aanranding en verwonding, beschadiging van eigendom, enz. In meer dan de helft van de gevallen was het geweld veroorzaakt door racisme, gevolgd door homofobie en haat omwille van godsdienst of levensbeschouwing. Er was veel geweld, in meer dan 15% van de feiten zelfs met slagen en verwondingen. Helaas zijn deze cijfers slechts het topje van de ijsberg.

"We hebben geen duidelijk beeld van de omvang van haatmisdrijven in België. Unia pleit er daarom voor dat haatmisdrijven beter worden geïdentificeerd en gecodeerd in de registratiesystemen van de politie en het openbaar ministerie, zoals ook de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) aanbeveelt", legt Els Keytsman, directeur van Unia, uit.

Domino-effect

Een haatmisdrijf is een misdrijf dat niet alleen het slachtoffer raakt, maar ook iedereen die zich met dat slachtoffer kan identificeren. Het veroorzaakt een schokgolf die vaak onderschat wordt. Unia heeft verschillende aanbevelingen gedaan om dit verschijnsel in te dammen.

Voor een gespecialiseerde opvang van slachtoffers

Slachtoffers van haatmisdrijven zijn sterk getekend en moeten worden opgevangen of begeleid door specialisten op het gebied van posttraumatische stress.

"Wij vragen de politie om de slachtoffers altijd te informeren over de mogelijkheid om juridische bijstand van Unia te krijgen. Wij zorgen ook voor bewustmaking van openbare aanklagers en autoriteiten. Ook al zijn er goede praktijken, zoals de opening van een speciaal loket voor slachtoffers van haatmisdrijven in sommige politiebureaus, we moeten meer doen dan dat," benadrukt Els Keytsman.

Ook in het zeer recente EStAR-rapport wijst de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) op de verantwoordelijkheid van de staten en vraagt het hen de nodige structuren op te zetten, met name door samen te werken met het maatschappelijk middenveld.