Unia pleit voor dringende maatregelen tegen structurele discriminatie voor mensen van Afrikaanse origine

21 maart 2022
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Racisme

Op de Internationale dag tegen racisme publiceert Unia een rapport over de discriminatie van personen van Afrikaanse origine in België en doet ze een reeks aanbevelingen. In de domeinen werkgelegenheid, huisvesting en onderwijs zijn de discriminatie en ongelijkheid van deze groep het meest voelbaar. "Het contrast tussen hun hoge opleidingsniveau en hun lage werkgelegenheidsgraad is frappant," zegt Els Keytsman, directeur van Unia.

Zorgwekkende positie op de arbeidsmarkt

In het algemeen hebben mensen van buitenlandse afkomst een minder gunstige positie op de arbeidsmarkt. Uit het Unia-rapport blijkt dat ook personen van Afrikaanse origine, en mensen van sub-Saharaanse afkomst in het bijzonder, geconfronteerd worden met structurele problemen zoals een hoog werkloosheidscijfer, een groot aantal langdurig werklozen en integratiemoeilijkheden. Unia onderstreept in haar cijferanalyse dat, zelfs met een diploma hoger onderwijs (bachelor, master of doctoraat), mensen van sub-Saharaanse afkomst het moeilijker hebben dan Belgen of mensen van een andere origine om een baan te vinden. Een diploma garandeert hen dus niet dezelfde arbeidskansen. De arbeidsparticipatie van mensen van sub-Saharaanse origine met een diploma hoger onderwijs ligt dicht bij Belgen met een diploma lager middelbaar onderwijs. Het effect is ook merkbaar in hun salaris: voor hetzelfde diploma en studierichting verdienen deze mensen minder dan mensen van een andere origine.

"Om dergelijke discriminatie te voorkomen, pleit Unia voor ‘positieve acties’. Daarnaast blijven praktijktest en ‘datamining’ belangrijk om discriminatie doelgericht vast te stellen. De recente goedkeuring van het wetsontwerp dat de bevoegdheden van de sociale inspecteurs op dit gebied versterkt, is alvast een stap in de goede richting," aldus Els Keytsman.

Koloniale geschiedenis herzien

Vooral in het onderwijs is het verband tussen discriminaties, ongelijkheden en onze koloniale geschiedenis tastbaar. Mensen van Afrikaanse origine ondervinden er racisme en structurele ongelijkheden, wat zich uit in schoolvertraging, heroriëntatie en pesterijen. Het is daarom cruciaal dat de koloniale geschiedenis en het verband met het hedendaags racisme opgenomen worden in de leerplannen. Bovendien moeten de recente initiatieven van de verschillende Gemeenschappen gemonitord en geëvalueerd worden.

Dekolonisatie moet verder gaan

Discriminatie van personen van Afrikaanse origine is een oud woekerend zeer dat pas onlangs vernieuwde aandacht kreeg in het (inter)nationale publieke debat met de Black Lives Matters-beweging en de dekolonisatie van de publieke ruimte. Unia is ervan overtuigd dat de dekolonisatie van de openbare ruimte helpt om discriminatie en racisme tegen te gaan, ook structureel. Deze initiatieven moeten zich ook uitstrekken tot leerplannen van scholen, media en culturele beeldvorming ...

"Dekolonisatie-initiatieven moeten bij uitstek participatieve processen zijn, waarin de betrokkenen een belangrijke rol moeten spelen. Laten we niet vergeten dat we het over mensen hebben, niet alleen over standbeelden," besluit Els Keytsman.