Unia internationaal erkend als nationaal mensenrechteninstituut

5 juni 2018
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia heeft sinds kort de internationale erkenning als nationale mensenrechteninstelling met status B . Unia dankt die status aan haar onafhankelijkheid en inzet voor mensenrechten, onder meer voor het recht op gelijke kansen en nondiscriminatie. ‘De status B is de eerste stap voor ons land naar een mensenrechteninstituut met status A, een instituut dat álle mensenrechten beschermt,’ zegt Unia-directeur Els Keytsman.

Unia werd de status toegekend door de internationale alliantie van mensenrechteninstituten (GANHRI), die ondersteund wordt door de Verenigde Naties. ‘België heeft eindelijk terug een internationaal erkende mensenrechteninstelling. De status geeft Unia een stevige impuls. Hij erkent dat iedereen laagdrempelig bij ons discriminatie kan aankaarten en dat Unia mensenrechten promoot en beschermt. Vorig jaar bleek trouwens dat Unia een recordaantal mensen over de vloer kreeg met het vermoeden van discriminatie,’ vertelt Keytsman.

‘De vereiste om een onafhankelijke instelling te zijn, is vastgelegd in de Principes van Parijs. Bij Unia hebben we wettelijke opdrachten zoals het behandelen van individuele meldingen. We kunnen ook standpunten innemen en advies verstrekken, beschikken over een eigen budget en hebben een directie die wordt aangeduid door een raad van bestuur in plaats van een regering. Het samenwerkingsakkoord van 2013 tussen het federale niveau en de deelstaten dat de wettelijke basis vormt van Unia, verwijst trouwens expliciet naar die Principe van Parijs, ’gaat ze verder.

Opnieuw een mensenrechteninstituut

‘Omdat in 2014 het toenmalige Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding gesplitst werd in de huidige instellingen Unia en Myria, verdween onze erkenning als mensenrechteninstelling. Unia heeft de erkenning dus opnieuw moeten aanvragen en verdienen door onze onafhankelijkheid en expertise te bewijzen. Slachtoffers van discriminatie, racisme of haatmisdrijven, helpen we in alle onafhankelijkheid. Daarnaast kan Unia door de status deelnemen aan internationale fora voor mensenrechten’, klinkt het.

VN-verdrag Handicap

Het is niet de eerste keer dat Unia internationaal erkend wordt in haar opdracht om mensenrechten te beschermen. ‘In 2009 ratificeerde België het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap. Unia kreeg in 2011 de rol van de overheden om toe te kijken of ons land niet blijft hangen op een minimale uitvoering van dat verdrag. Wij moeten dus mee verzekeren dat mensen met een handicap recht krijgen op wonen, werk, onderwijs, vrijetijdsbeleving…,’ aldus Keytsman.

Geen eindpunt

Tot slot wil Unia onderlijnen dat de titel géén eindpunt is. ‘Omdat België lid is van de VN-mensenrechtenraad moet het zoals veel andere landen een instituut hebben dat toeziet op de naleving van álle mensenrechten. Zo een nationaal mensenrechteninstituut met breed mandaat krijgt een A-status.’

Omdat Unia een mandaat heeft om zich te concentreren op antidiscriminatie en de rechten van mensen met een handicap, heeft het nu zoals verwacht een B-status. ‘Unia vraagt al sinds 1999 een instituut met een A-status voor ons land. In 2016 beloofde Minister van Buitenlandse Zaken Reynders de VN-mensenrechtenraad opnieuw om er werk van te maken Tegelijk willen we onderlijnen dat België vandaag veel uitstekende mensenrechtenorganen heeft zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Myria, het Steunpunt tot bestrijding van armoede en het Kinderrechtencommissariaat,’ voegt Keytsman eraan toe.