Unia ongerust over antisemitisme in België

10 december 2018
Discriminatiegrond: Racisme

Unia pleit vandaag in de senaat tijdens de hoorzittingen over antisemitisme opnieuw voor de herinvoering van de waakzaamheidscel antisemitisme. Ook vraagt Unia aan minister Kris Peeters, nu verantwoordelijk voor Gelijke Kansen, om de eerste stappen te zetten naar een interfederaal actieplan tegen discriminatie en racisme. Antisemitisme blijft immers een hardnekkig probleem.  Zo reageert Unia op het grootschalig onderzoek onder 16.000 joden in 12 EU-landen door het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), een mensenrechtenagentschap van de Europese Unie.    

De vele grafieken die in het rapport staan, tonen een ontnuchterend beeld van België. Zo ervaren joden nergens in de EU zoveel vijandigheid op straat als in België, op Frankrijk na. 81 procent van de ondervraagden noemt de openbare ruimtes de plek met de meeste haat tegenover joden. Het Europees gemiddelde ligt op ongeveer 70 procent. ‘Dat zijn cijfers die vragen om een structurele aanpak in de vorm van een waakzaamheidscel en een plan over de beleidsdomeinen heen,’ benadrukt Els Keytsman, Unia-directeur.

Vele gezichten

‘Antisemitisme heeft vele gezichten,’ weet Keytsman. ‘Verschillende vormen van Jodenhaat staan naast elkaar, dat zien we ook bij Unia. Vormen die geworteld zijn in het Israëlische-Palestijns conflict, maar ook vormen die komen uit extreemrechtse hoek. Daarnaast zien we een soort van ‘alledaags antisemitisme’ in de vorm van stereotypes en alles wat te maken heeft met negationisme’.

Rechtszaken

De polariserende tijdgeest zorgt ervoor dat mensen elkaar veel sneller uitmaken of racistische praat naar elkaar gooien. ‘Moslims zijn dan een doelwit, maar evengoed joden. Zware incidenten worden vandaag gelukkig door de wet gestraft. Zo was Unia in 2018 burgerlijke partij tegen de vandaal die vernielingen aanbracht in de Joodse wijk in Antwerpen. Ook in de zaak over de aanslag op het Joods Museum in Brussel is Unia burgerlijke partij.’

Topje ijsberg

In heel Europa is het rapportagegehalte voor antisemitisme laag: mensen melden dus niet snel. Die trend is in België niet anders. ‘Dit “topje van de ijsberg”-fenomeen komt trouwens ook voor bij andere groepen. Dat heeft enerzijds met wantrouwen te maken en anderzijds met slachtoffers die racisme al zo gewoon vinden dat ze er niet meer op reageren. Unia zit regelmatig samen met de joodse organisaties om de vinger aan de pols te houden.’

Ander onderzoek

Er is dus nog een lange weg te gaan. ‘Gelukkig krijgt Unia ook positieve signalen uit een ander onderzoek. Op vraag of iemand een jood als familielid zou accepteren, vond 94 procent van de Belgen dat geen probleem. Die resultaten bracht het PEW Research Centre uit in het voorjaar,’ zegt Keytsman ten slotte.