Advies over het voorstel voor een resolutie over de bestrijding van antisemitisme

10 december 2018
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Federaal

In dit advies maakt Unia verschillende opmerkingen over het voorstel voor een resolutie over de bestrijding van antisemitisme. De resolutie is op 14 december 2018 door de senaat aangenomen.

Unia heeft kennis genomen van de ontwerpresolutie over de bestrijding van antisemitisme die in de senaat werd ingediend en verwelkomt dit initiatief. We hebben hierover een advies uitgebracht dat op deze pagina kan worden geraadpleegd.

De toename van antisemitisme in Europa de afgelopen jaren en meer specifiek in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland is inderdaad alarmerend. Ook België kent gewelddaden tegen joden.

Meldingen aan Unia en andere actoren, zoals antisemitisme.be, joodse organisaties en de politie, geven aan dat allerlei antisemitische haatboodschappen en haatmisdrijven realiteiten blijven die bestreden moeten worden. En dat met name op sociale netwerken.

Unia wijst ook op de steeds vaker voorkomende verwijzingen naar de genocide van het nationaalsocialistische regime en zelfs naar Hitler. Die vallen onder de negationismewet van 23 maart 1995.