Antisemitisme blijft pijnlijk aanwezig

27 januari 2020
Discriminatiegrond: Racisme

75 jaar geleden werden de overlevenden van het concentratiekamp Auschwitz bevrijd. Helaas is antisemitisme vandaag nog lang niet verdwenen. Zoals uit ons vorige jaarverslag blijkt is de stijging van antisemitisme in Europa de afgelopen jaren alarmerend. België ontsnapt niet aan de tendens. Naast verbale agressie, fysieke agressie en intimidatie, constateert Unia ook meer beschadigingen van goederen en symbolen.  

  Als mensenrechtenorganisatie is Unia sinds 1995 bevoegd om op te treden in situaties die binnen de toepassingssfeer van de Negationismewet vallen. Twee jaar geleden lijsten we al markante rechtszaken over antisemitische uitlatingen (2001-2014) op. Ook in 2017, 2018 en 2019 stapten we meermaals naar de rechtbank.  

  2017: publieke figuren bestraft 

  In 2017 waren er twee arresten in verband met antisemitische en negationistische uitspraken van publieke figuren. Die zijn belangrijk omdat ze ontoelaatbare uitspraken bestraffen van personen die een breed publiek bereiken.  

  • Op 7 juni 2017 bevestigde het Hof van Cassatie dat de Franse komiek Dieudonné Mbala Mbala (kortweg Dieudonné) aanzette tot haat, geweld en discriminatie. De controversiële komiek werd na een klacht van Unia, de Foyer culturel juif de Liège en het CCOJB veroordeeld voor discriminerende, antisemitische, negationistische en revisionistische uitlatingen tijdens een van zijn optredens in 2012. Dieudonné misbruikte een zogezegd humoristisch optreden om een antisemitisch betoog te houden.  
  • Op 20 september 2017 bevestigde het hof van beroep van Brussel het voorlopig arrest tegen oud-kamerlid Laurent Louis wegens zijn negationistische uitlatingen en uitspraken uit 2014 die tot antisemitische haat aanzetten. Het hof schortte de straf wel onder voorwaarden op. Zo moet Laurent Louis de komende vijf jaar vijf concentratiekampen bezoeken en hierover op zijn blog verslag uitbrengen. Het CCOJB (Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België) had hem op basis van eerdere klachten waarvoor hij was vervolgd, rechtstreeks gedagvaard. Unia sloot zich hierbij aan.  

  2018: van haatspraak tot haatmisdrijven 

  • Op 27 april 2018 veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen een man voor een inbreuk op de Negationismewet. Unia had zich burgerlijke partij gesteld. De man had gesteld dat “Hitler nog vriendelijk was geweest en dat Joden vergassen maar een detail in de geschiedenis was”. Dat deed hij in de aanwezigheid van verschillende collega’s, van wie een aantal van buitenlandse origine. Bij een huiszoeking bij de man in het kader van de Wapenwet werden meerdere voorwerpen gevonden die wezen op de nazisympathieën van de man.  
  • Op 25 juni 2018 veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen een man voor intimidatie in de joodse wijk. Voor Unia ging het duidelijk om een haatmisdrijf. Daarom hadden we ons burgerlijke partij gesteld. De man had het gemunt op joodse personen net als op uiterlijke tekenen van hun geloof, via vernielingen en vandalisme.  
  • Op 21 september 2018 wonnen Unia en een slachtoffer van antisemitische beledigingen en slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheid een zaak voor de correctionele rechtbank van Brussel. Het slachtoffer zat in 2015 op een terras toen ze oog in oog kwam te staan met een geagiteerde man. Hij had een nummerplaat met de naam Mussolini bij zich en zei dat het jammer was dat “Hitler zijn werk niet had afgemaakt”. Toen ze iets terugzei, riep de man antisemitische beledigingen en sloeg hij haar in het gezicht. 

  2019: Aanslag Joods museum 

  Unia stelde zich in eigen naam burgerlijke partij in de zaak rond de dodelijke aanslag op het Joods museum op 24 mei 2014.  Op die manier wilde Unia niet alleen de slachtoffers ondersteunen, maar ook verzekeren dat tijdens het onderzoek en het assisenproces het antisemitische haatmotief werd onderzocht. De jury stelde bij het beantwoorden van de schuldvraag inderdaad vast dat de aanslag opzettelijk was gepleegd met het doel de Belgische bevolking in het algemeen en – gelet op het doelwit van de aanslag – de Joodse gemeenschap in het bijzonder angst aan te jagen.  

  Begin maart erkende het Brussels assisenhof dat de daders van de aanslag ‘vastbesloten waren om de Belgische bevolking in het algemeen en de Joodse gemeenschap in het bijzonder te schaden en ernstige schade toe te brengen aan de Belgische staat’.  

  Nog in 2019 waren er deze veroordelingen voor haatspraak: 

  • Op 21 maart 2019 bevestigde het hof van beroep van Antwerpen dat een iemand die tijdens een pro-Palestijnse manifestatie in Antwerpen vanop het podium herhaaldelijk “Khaybar, O Joden, het leger van Muhammad zal terugkomen tegen de Joden” riep, daarmee had aangezet tot haat of geweld tegen de Joodse gemeenschap.  
  • Op 7 mei 2019 veroordeelde de correctionele rechtbank van Brussel (voormalig) parlementslid Laurent Louis voor negationisme en aanzetten tot haat. Hij had via de sociale media het bericht verspreid dat zionisten Adolf Hitler zouden hebben gefinancierd om de Tweede Wereldoorlog op te starten en op die manier de oprichting van de Israëlische staat te bekomen.  
  • Op 21 mei 2019 veroordeelde de correctionele rechtbank van Gent een man die tijdens een terechtzitting van het hof van beroep van Gent de Hitlergroet had gebracht naar de voorzitter. Hij had tijdens zijn verhoor verklaard dat hij de Holocaust ontkende en dat hij er fier op was revisionist te zijn. Toen hij terechtstond voor de correctionele rechtbank bracht hij opnieuw de Hitlergroet. 
  • Op 11 juni 2019 veroordeelde de correctionele rechtbank van Brussel een man voor het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld en het verspreiden van racistische denkbeelden. De man verheerlijkte het nazisme via Twitter. Hij verspreidde een foto van een man die de Hitlergroet bracht, plaatste de slogan “Ons ongeluk heeft één naam: Jood” en deelde onder andere een video over het zionisme en de Joden waarin werd aangezet tot geweld tegenover Joden. Onder een bericht plaatste hij een tekst waarin stond dat tussen juni 1944 en juni 1945 de Afro-Amerikanen verantwoordelijk waren voor 84% van de verkrachtingen.  

  Melden loont 

  Kwam je zelf antisemitische of negationistische uitlatingen tegen? Weet dan dat je dit kan melden bij Unia. We helpen je gratis en in alle vertrouwelijkheid.