Unia reageert op stop samenwerking Vlaanderen

30 september 2019

In een eerste reactie laat Unia weten het onbegrijpelijk te vinden dat de samenwerking met Vlaanderen wordt stopgezet zonder betrokken te zijn bij die beslissing. Daarnaast wordt de meerwaarde van de oprichting van een nieuwe instelling in vraag gesteld. ‘De Vlaamse instelling zou immers werken met dezelfde uitgangspunten als Unia. Bovendien wordt het voor de Vlaming nodeloos complex om discriminatie en racisme aan te kaarten.’ De samenwerking met Vlaanderen loopt nu tot maart 2023.  

Hoewel de beslissing al langer in de lucht hing, kunnen we voorlopig nog niet veel commentaar kwijt omdat de geschreven tekst van het regeerakkoord nog niet beschikbaar is. ‘We begrijpen de beslissing niet om zonder inhoudelijke evaluatie de samenwerking op te heffen. Een extra instelling alleen voor Vlaamse bevoegdheden roept vandaag meer vragen dan antwoorden op. Hoe geraakt de burger wegwijs in dit kluwen? Welke bevoegdheden zouden naar Vlaanderen gaan? Wat met de expertise?’ vraagt Unia. 

Een doolhof voor mensenrechten 

Als er een Vlaamse instelling komt, wordt het voor de burgers nog meer een doolhof, stelt Unia. ‘Unia blijft sowieso bevoegd voor strafrechtelijke kwesties. De Vlaamse instelling krijgt dan alleen Vlaamse bevoegdheden. Voor discriminatie vanwege gender moeten mensen aankloppen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen of bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Mensen weten nu maar amper wie hen kan helpen, laat staan dat er dan een extra instelling bij komt.’    

Als de Vlaamse regering inderdaad niet verdergaat met Unia, verliest het mensenrechteninstituut 10 procent van de middelen. ‘We willen hoe dan ook voorkomen dat de expertise die we opbouwden de afgelopen 25 jaar overboord wordt gegooid. Daar zou dan alleen de burger de dupe van zijn.’   

Samenwerking Vlaanderen

Het samenwerkingsakkoord met Vlaanderen loopt nu tot maart 2023. Als het Vlaams parlement een punt wil zetten achter die samenwerking, moet het de andere parlementen van het land dat officieel laten weten voor 15 september 2022.