Unia werkt voort in belang van alle burgers

12 oktober 2020
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Het Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag besloten aan de plenaire vergadering voor te stellen om geen nieuwe leden voor te dragen voor de raad van bestuur van Unia.

"Wij nemen akte van deze beslissing", reageert Els Keytsman, directeur van Unia. "Deze beslissing doet niets af aan de werking van Unia. Wij werken gewoon voort, in het belang van alle burgers in dit land, en de betrokken bestuursleden blijven hun functie uitoefenen. Essentieel is dat burgers bij ons kunnen blijven aankloppen met vragen over discriminatie, racisme en (on)gelijke behandeling".

"We wijzen er wel op dat internationale standaarden voor gelijkheidsorganen eigenlijk voorschrijven dat er duidelijke en transparante procedures moeten zijn voor het aanduiden van onafhankelijke bestuursleden. Andere parlementen in België werken in dit verband met open oproepen".

Vergelijkbare artikels

12 november 2020

Unia neemt het op voor samen-leven, ook in tijden van coronacrisis

De coronacrisis die ons land teistert, heeft het onderlinge wantrouwen bij de burgers aangewakkerd. “Wij constateren dat er een sterke neiging is om schuldigen of zondebokken aan te wijzen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Een trend waar we tegen moeten ingaan. Niemand wordt daar beter van. We kunnen veel beter de talloze vormen van solidariteit ondersteunen die door de pandemie zijn ontstaan. De coronacrisis is zeker nog niet voorbij. We moeten leren leven met dit virus zonder de verbondenheid in onze samenleving kapot te maken.”  

8 oktober 2020

Unia gaat lokale besturen helpen in strijd tegen discriminatie

Lokale besturen willen meer structureel samenwerken met de lokale contactpunten van Unia, bleek uit een rondvraag van Unia. In de toekomst spitst de contactpunten zich daarom meer toe op vragen van lokale besturen en politici. "We blijven klaarstaan voor melders van discriminatie en gaan bovendien meer structureel werken. Zo willen we ook op langere termijn het verschil maken. Daarvoor gebruiken we het bestuursakkoord van de steden als uitgangspunt."