Het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut: wat verandert er voor mij?

21 oktober 2022
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

De Vlaamse regering plant de samenwerking met Unia te stoppen en een eigen nieuwe mensenrechteninstelling op te richten. Ben je een partner, een journalist of werd je gediscrimineerd? Lees hier hoe Unia zich voor je blijft inzetten.

Werd je gediscrimineerd?

Vul ons meldingsformulier in. Unia blijft je verder helpen met al jouw vragen over discriminatie en racisme.

Unia blijft verder alle discriminatiemeldingen registreren en opvolgen, met inbegrip van deze die betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden. Zo bouwen we een volledig beeld op over racisme en discriminatie. De meldingen helpen ons ook om aanbevelingen en adviezen op te stellen, en om structurele acties uit te bouwen voor meer gelijkheid.

Wil je een training of andere ondersteuning vragen aan Unia?

Unia blijft organisaties trainen, ondersteunen en informeren. Hier vind je meer informatie over onze werkwijze.

Blijft mijn stads- of gemeentebestuur met Unia samenwerken?

Unia blijft actief in jouw regio en zal de samenwerking met je bestuur verderzetten zoals we dat samen afspraken. Geplande projecten of overlegmomenten blijven dus gewoon doorgaan. Ook na maart 2023 werkt Unia op het lokale niveau verder voor de mensenrechten waarvoor Unia federaal bevoegd blijft (zoals onder andere hatecrime, hatespeech ...). 

Mensen uit je regio kunnen nog discriminatie of racisme melden. Maak een afspraak met ons lokaal contactpunt. We blijven je verwelkomen.

Lokale ambtenaren kunnen nog goede praktijken melden op kiesgelijkekansen.be

Je bent journalist en je hebt een vraag over discriminatie?

Unia blijft antwoord geven op je vraag in verband met inclusie, gelijkheid en discriminatie waarvoor wij bevoegd zijn. De contactgegevens van onze persverantwoordelijke vind je hier. Als je vragen hebt over gendergelijkheid neem dan contact op met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen of met de Vlaamse Genderkamer.