Unia spoort parlement aan om antidiscriminatiewetgeving te verfijnen

4 oktober 2017
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia is verheugd over de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving door een expertencommissie. Vandaag buigt het Parlement zich over die evaluatie. Ook Unia vindt dat het parlement de antidiscriminatiewetgeving op bepaalde punten grondig moet herzien en schreef een eigen evaluatierapport. ‘Sommige slachtoffers blijven nu in de kou staan. We hopen dat het parlement onze aanbevelingen ter harte neemt’, klinkt het. 

Unia spoort parlement aan om antidiscriminatiewetgeving te verfijnen

Unia evalueerde dit jaar zelf al de antidiscriminatiewetgeving en haalde daarvoor meer dan 10.000 eigen dossiers uit de kast. Dat leidde tot 27 aanbevelingen. ‘Wij zijn een geëngageerde mensenrechtenexpert die er voor iedereen is die te maken krijgt met discriminatie. Vanuit die rol willen we dat het parlement ons rapport bestudeert en ons en het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen uitnodigt voor een toelichting,’ aldus Els Keytsman, Unia-directeur.

Bewijzen

‘Uit onze evaluatie blijkt dat discriminatie vaak kan blijven doorgaan door een lacune in de wet. Praktijktesten kunnen een centrale rol spelen om die lacune te dichten’, klinkt het resoluut. ‘Wie discrimineert kan vandaag stellen dat de gegevens tegen hem niet als bewijs mogen dienen omdat er sprake kan zijn van uitlokking. Zo stranden veel klachten over discriminatie.’ Unia dringt aan op een wettelijke basis voor praktijktesten. Zo is er geen discussie meer mogelijk over de manier waarop ze plaatsvinden, klinkt het. 

Positieve actie

‘Ons Parlement keurde jaren geleden al goed dat positieve acties mogelijk worden. De huidige antidiscriminatiewetgeving zwijgt nu echter in alle talen over wat positieve actie precies kan betekenen, hoewel het er dus wél al in staat als mogelijkheid.’ Unia benadrukt in de eigen evaluatie dat dit concept geconcretiseerd  moet worden via een koninklijk besluit. 

Hogere straffen

Unia wilt daarnaast dat meerdere haatmisdrijven harder worden gestraft. ‘Als een man wordt afgeperst of bestolen omdat hij homo is, moet de straf verhoogd kunnen worden als er sprake is van een verwerpelijk motief of haatmisdrijf. Dit geldt uiteraard ook voor de andere erkende criteria,’ zegt Keytsman. 

‘De lijst van misdrijven waarbij een hogere straf kan geëist worden, moet dus uitgebreid worden,’ legt Keytsman verder uit. ‘Er zijn meer misdrijven dan degene die opgesomd staan in de wet waarbij geweld en discriminatie samengaan. Dan denken we aan foltering, onmenselijke behandeling, bedreiging, misbruik van gezag, afpersing, …’, schrijft Unia nog in het evaluatierapport. 

Meer weten? 

Vergelijkbare artikels

1 maart 2022

Waarom het belangrijk is dat gelijkheidsorganen naar de rechtbank kunnen stappen

De Vlaamse regering kiest voor een gelijkheidsorgaan met geschillenkamer die niet-bindende oordelen zal vellen als basis voor het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI). Ze haalt daarvoor de inspiratie bij de werking van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens. Daarbij vergeet ze echter de juridische bijstand aan melders die naar de Geschillenkamer of eventueel later de rechtbank willen stappen. Dat betekent een achteruitgang van de bescherming die vandaag bestaat in België en die ook in Nederland gegarandeerd wordt door de gemeentelijke antidiscriminatiebureaus.