Het VN-Comité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor kinderen met een handicap

24 februari 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Op 7 februari 2019 maakte het VN-Comité voor de rechten van het kind haar aanbevelingen aan België bekend. In die aanbevelingen legt het Comité onder andere de nadruk op de situatie van kinderen met een handicap.

Het VN-Comité schuift in haar aanbevelingen enkele prioritaire aandachtspunten naar voren, zoals de situatie van kinderen met een handicap in België. Hierrond moet België dringend maatregelen nemen.

Inclusief onderwijs

Het VN-Comité benadrukt het belang van inclusief onderwijs. Discriminatie van kinderen met een handicap in het onderwijs blijft nog steeds een probleem. In de Franse Gemeenschap werd zelfs een toename van het aantal kinderen in het buitengewoon onderwijs vastgesteld. Het VN-Comité vraagt dan ook uitdrukkelijk om inclusief onderwijs voor alle kinderen met een handicap mogelijk te maken.

Deïnstitutionalisering

Verder is het VN-Comité bezorgd dat kinderen met een handicap nog vaak in instellingen terecht komen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het gebrek aan ondersteuning voor ouders en familie. Het VN-Comité betreurt dan ook dat persoonsvolgende financiering voor minderjarigen nog niet werd ingevoerd. Verder vraagt het Comité de overheid uitdrukkelijk om het persoonlijk assistentiebudget (PAB) in te voeren in de Franstalige Gemeenschap en de wachtlijsten voor PAB aan te pakken. De overheid moet er ook voor zorgen dat de bedragen aangepast zijn aan de behoeften van het kind.

Gegevensverzameling

Tot slot beveelt het Comité België ook aan om werk te maken van kwaliteitsvolle en snel toegankelijke gezondheidszorg en betere gegevensverzameling over kinderen met een handicap, om het beleid te verbeteren.

Hoe was Unia betrokken bij de rapportage aan het VN-Comité?

Op 1 maart 2018 diende Unia samen met Myria en het Steunpunt Armoede een parallel rapport in bij het Kinderrechtencomité. Ze gaven hierin bijkomende informatie over de rechten van kinderen in België met betrekking tot bijvoorbeeld het opvangaanbod voor de kleinste kinderen, ongelijkheden in het onderwijs en vervoersomstandigheden voor kinderen met een handicap.

Unia was ook aanwezig op de bespreking van de situatie van de rechten van het kind in België door het VN-Comité in juni 2018 en januari 2019.

Zie ook het gezamenlijk persbericht van het middenveld en de onafhankelijke mensenrechten- en kinderrechtenorganisaties en- instellingen.

Voor meer info:

Marijke De Pauw, marijke.de.pauw@unia.be (dienst handicap)

Vergelijkbare artikels

3 december 2021

Overheden moeten volgens Unia meer doen voor mensen met een handicap

Er is nog een lange weg te gaan voor mensen met een handicap een echte plaats hebben in een inclusieve samenleving. Dat is de conclusie van het laatste verslag van Unia over de eerbiediging van de rechten van personen met een handicap. Het rapport wordt vandaag gepubliceerd ter ere van de Internationale dag van personen met een handicap. "Het is tijd dat de overheden hun beloften nakomen", zegt Unia-directeur Els Keytsman.