Werelddiabetesdag: diabetes op zich is geen reden om iemand een job te weigeren

14 november 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden

Twee havenarbeiders werden medisch afgekeurd wegens diabetes type 1. Daarop trokken ze naar de rechter. Die oordeelde in de twee zaken dat de veiligheid op het werk belangrijk is, maar dat het discriminerend is om diabetici op voorhand uit te sluiten voor alle havenjobs. De arbeidsgeneesheer moet via een individuele gezondheidsbeoordeling voor elke sollicitant nagaan of die geschikt is om de job uit te oefenen.

De uitspraak van de eerste zaak dateert al van 2011. Toen ondersteunde Unia een diabetespatiënt voor het Arbeidshof. Nadat het Hof van Cassatie deze uitspraak bevestigde, heeft het Antwerpse Arbeidshof nu de haven en de arbeidsgeneeskundige dienst opnieuw in een soortgelijke zaak veroordeeld.              

Het individu en de concrete functie staan centraal

Unia legt kort uit: werkgevers kunnen sollicitanten met diabetes niet zomaar weigeren. Dat zou discriminatie vanwege gezondheidstoestand en/of handicap zijn. Op een werkplek waar veiligheid erg belangrijk is, worden kandidaten met bepaalde chronische ziekten, zoals diabetes mellitus type 1, soms toch automatisch medisch afgekeurd. Het risico op flauwvallen zou te groot zijn. De arbeidsgeneesheer moet echter voor elke kandidaat individueel controleren of die geschikt is voor de job. Daarbij houdt de arts rekening met de risico’s op de werkvloer en het concrete takenpakket.

Europese richtlijn

Het Arbeidshof motiveert haar jongste arrest met een Europese richtlijn voor rijbewijzen voor zwaar transport en personenvervoer. Daarin staat dat diabetes type 1 niet automatisch kan leiden tot een uitsluiting van het rijbewijs. De patiënten moeten dan wel een stabiele diabetes hebben, voldoende inzicht hebben in hun aandoening en de symptomen herkennen van hypoglycemie (lage bloedsuikerspiegel met risico op bewustzijnsverlies). Daarnaast moeten ze onder geregeld geneeskundig toezicht staan en blijk geven van strikte therapietrouw.    

Redelijke aanpassing

Sprekende cijfers over het aantal afwijzingen heeft Unia niet. Dat komt wellicht omdat het nog maatschappelijk aanvaard is dat diabetici sowieso niet in aanmerking komen voor bepaalde jobs met veiligheidsrisico’s. ‘Daar moeten we van af’, klinkt het bij Unia. ‘Wat altijd telt is of de persoon in kwestie de functie veilig en goed kan uitoefenen. Als dat nodig is, dan kan de sollicitant vragen om een ‘redelijke aanpassing’ op de werkvloer. Bijvoorbeeld een extra pauze om tussendoor iets te kunnen eten.’

Melden loont

Heb je zelf al eens een gelijkaardige situatie meegemaakt? Weet dan dat je dit kan melden bij Unia. We helpen je gratis en in alle vertrouwelijkheid. 

Vergelijkbare artikels

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.

16 november 2020

Rechter bevestigt cumul van schadevergoedingen bij meervoudige discriminatie

De Antwerpse arbeidsrechtbank heeft op 29 september 2020 een (tussen)vonnis geveld in een zaak van meervoudige discriminatie. Het ging om een dove vrouw die het slachtoffer werd van discriminatie op de arbeidsmarkt. De rechter constateerde drie discriminaties en bevestigde dat indien meerdere discriminaties worden vastgesteld, de schadevergoedingen gecumuleerd moeten worden. Het resultaat in dit dossier werd behaald met de collega’s van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).

12 maart 2018

Rechter noemt gevolgen kanker voor eerste keer handicap

Een werkgever had voor aanpassingen moeten zorgen, zodat een vrouw die door kanker lang niet kon gaan werken toch haar job kon blijven doen. Dat zegt het arbeidshof van Brussel. Het is de eerste keer dat een rechter de blijvende gevolgen van kanker ziet als een handicap. De rechter veroordeelde de werkgever tot het betalen van een schadevergoeding van 12.500 euro aan de werkneemster wegens discriminatie. Unia was vrijwillig tussenkomende partij.