Religieuze praktijken

Moet je als werkgever ingaan op de vraag van werknemers om een gebedsruimte in te richten? Hoe kan een school het voedselaanbod in de kantine toegankelijk voor iedereen maken? Wat met collega’s die weigeren om een hand te geven aan een collega van het andere geslacht omwille van religieuze redenen? En hoe zit het met afwezigheden omwille van religieuze feestdagen?

Wie gelooft in een religie of levensbeschouwing, kan dat op verschillende manieren tonen. Veel religies of levensbeschouwingen hebben namelijk hun eigen specifieke gedrag, handelingen of voorschriften. Zo zijn er vaak regels­ rond bidden, kleding, voedsel, feest- of rustdagen … Dit soort religieuze praktijken wordt beschermd door de vrijheid van godsdienst

Sommige religieuze praktijken moeten ook tijdens de dag gebeuren, waardoor mensen soms aanpassingen op de werkvloer of op school vragen om hun geloof of levensbeschouwing ook daar ten volle te kunnen beleven.

Is het verplicht om aanpassingen te doen voor religieuze praktijken?

Volgens de antidiscriminatiewetgeving ben je niet verplicht om een uitzondering of aanpassing te voorzien omwille van iemands geloof.

Bijv.: Als een werkgever een gebedsruimte inricht voor werknemers is dit een vrije keuze van de werkgever, geen verplichting.

Je mag volgens de antidiscriminatiewetgeving personen echter niet verbieden om hun religieuze praktijken te beoefenen, zonder daarvoor een rechtvaardiging te hebben.

Bijv.: Een werkgever mag werknemers niet verbieden om te bidden tijdens hun pauzes, zolang ze dit discreet doen en andere werknemers niet storen. Dat komt omdat zo’n verbod de gelovige werknemers – die willen bidden – zou benadelen tegenover de ongelovige werknemers. Als de werkgever zo’n (direct of indirect) onderscheid op grond van geloof of levensbeschouwing wil maken, dan moet die dat kunnen rechtvaardigen. Kan hij of zij dan niet? Dan gaat het om discriminatie, en dat is verboden.

Op de werkvloer is de werkgever bovendien verplicht om werknemers de nodige tijd te geven om hun geloofsplichten, en ook hun burgerlijke verplichtingen die uit de wet voortvloeien, te vervullen.

Concrete vragen en antwoorden

Volg ons op onze sociale media