Levensbeschouwelijke en religieuze symbolen in het onderwijs

Mogen scholen van het officieel onderwijs leerlingen en leerkrachten verbieden om religieuze symbolen te dragen? Hoe zit dat met de vrije scholen? En mag een islamleerkracht bijvoorbeeld gevraagd worden om haar hoofddoek af te zetten binnen en/of buiten het leslokaal?

  Of levensbeschouwelijke of religieuze symbolen al dan niet moeten toegelaten worden in het onderwijs, is een complexe vraag. Onderwijs wordt in België geregeld door de gemeenschappen, en dus hangt het antwoord af van verschillende factoren:

  • Waar ligt de onderwijsinstelling? (Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap of Duitstalige Gemeenschap)
  • Tot welk onderwijsnet behoort de school? (officieel onderwijs of vrij onderwijs)
  • Gaat het om leerlingen of personeelsleden? (leerkrachten of niet-onderwijzend personeel)
  • Welk type onderwijs volgen de leerlingen en studenten? (lager, secundair of hoger onderwijs, examencommissie of volwassenenonderwijs)
  • Welke regels heeft de inrichtende macht [1] opgesteld?

  Wat mag en wat mag niet?

  Leerkrachten en niet-onderwijzend personeel

  Mag een personeelslid levensbeschouwelijke of religieuze symbolen dragen? Het antwoord hangt zowel af van het type school (vrij of officieel onderwijs) als van het type functie.  

  Leerlingen en studenten

  Mogen leerlingen hun geloof of levensbeschouwing tonen op school? We overlopen de huidige situatie in het lager, secundair en hoger onderwijs.

  Onderhandelde oplossingen

  Wat als er geen religieuze of levensbeschouwelijke symbolen gedragen mogen worden in een school? In deze situaties bereikte Unia een onderhandelde oplossing.

  [1] Dit is voor het Gemeentelijk onderwijs: het gemeentebestuur, het Stedelijk onderwijs: het stadsbestuur, het Provinciaal onderwijs: het provinciebestuur, het Gemeenschapsonderwijs of GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: de scholengroep en het Vrij onderwijs: een vzw.

  Lees meer over het dragen van religieuze symbolen:

  Volg ons op onze sociale media