De bescherming van de mensenrechten in de Europese Unie

Voor de Europese Unie is het Handvest van de Grondrechten het referentiedocument voor de mensenrechten, met het Hof van Justitie en het Grondrechtenbureau van de EU als essentiële spelers.

  1. Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

  Het Europees Handvest van de Grondrechten werd formeel aangenomen op 7 december 2000. Het is het belangrijkste referentiedocument voor de mensenrechten in de Europese Unie (al zijn er ook andere, lees meer op de website van de Europese Unie).

  • Dit handvest bevat het geheel van burgerrechten en politieke en sociale rechten van Europese burgers, zoals het recht op vrijheid, op veiligheid en sociale hulp en het verbod op discriminatie.

  2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Het Hof van Justitie bewaakt het respect voor de grondrechten die beschermd zijn door het Handvest.

  Het is mogelijk om zich te wenden tot het Hof van Justitie van de Europese Unie wanneer in een lidstaat de grondrechten niet gerespecteerd worden. Dit gebeurt over het algemeen op een indirecte manier: een nationale rechter vraagt het Hof hoe hij of zij het recht van de Unie moet interpreteren.

  3. Het Grondrechtenbureau van de Europese Unie (FRA)

  Het FRA (Fundamental Rights Agency) werd opgericht in 2007. Het is een onafhankelijke instelling voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten in de EU.

  • Het FRA verzamelt, analyseert en verspreidt gegevens over de grondrechten in de Unie. Het voert opdrachten uit, doet onderzoek en publiceert adviezen over specifieke thema’s. Het werkt in samenspraak met de civiele samenleving en sensibiliseert het brede publiek over de grondrechten.