Het werk van Unia in 2018, uitgedrukt in cijfers

Wat zijn de belangrijkste trends in de meldingen bij Unia in 2018? Hoeveel informatiesessies en sensibilisatieworkshops zetten we op poten? En hoeveel adviezen en aanbevelingen richtten we aan overheden en organisaties? Alle cijfers en grafieken over onze werking in 2018 vind je in ons cijferverslag.  

  Steeds meer meldingen en dossiers 

  Net als in 2017 ging het aantal meldingen bij Unia in 2018 in stijgende lijn: we registreerden 7.489 meldingen (13,5% meer dan in 2017) en openden 2.192 nieuwe dossiers (8,7% meer dan in 2017). Het grootste deel van de dossiers ging over het domein goederen en diensten (28% van het totale aantal dossiers), gevolgd door werk (23,3%) en media (15,1%). De opvallendste stijging was er in de domeinen goederen en diensten (+30,4% in vergelijking met 2017) en onderwijs (+28,9% in vergelijking met 2017). 

  Over alle domeinen heen openden we het meeste dossiers rond de zogenaamde ‘raciale’ criteria (33,9%), handicap (23,6%) en geloof of levensbeschouwing (12%). De grootste stijgers binnen de discriminatiecriteria waren de dossiers rond seksuele geaardheid (+48,8% tegenover 2017), vermogen (+24%) en handicap (+17,1%).  

  Meer cijfers? Die vind je in het volledige cijferverslag. Daar ontdek je het aantal meldingen en dossiers in 2018 in grafieken per domein, criterium en regio. Bovendien vind je er de cijfers achter onze rechtszaken, opleidingen, aanbevelingen en communicatie in 2018. Je kan het volledige cijferverslag downloaden op deze pagina.   

  Cijfers vs. bredere tendensen 

  Wil je meer weten over de bredere werking van Unia in 2018? Lees dan zeker ook het Jaarverslag 2018: Mensenrechten in ere herstellen. Anders dan het cijferverslag heeft dit jaarverslag een meer kwalitatieve focus: het zoomt in op onze aanbevelingen, ons strategisch plan en onze acties op lokaal en internationaal niveau en geeft veel voorbeelden uit ons vakgebied.