Verkiezingen 2019: Memorandum

Unia gelooft in een inclusieve samenleving waar elk van ons een plaats in heeft. Om haar visie te concretiseren, formuleerde Unia 61 aanbevelingen in het kader van de de Europese, federale, gewest- en gemeenschapsverkiezingen in mei 2019.

    Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, legt in dit memorandum 61 aanbevelingen voor aan alle politieke verantwoordelijken, academici en middenveldactoren in België. Twee aanbevelingen werden geformuleerd in samenspraak met Myria, het Federaal Migratiecentrum. Dit memorandum werd geschreven in het kader van de Europese, federale en gemeenschapsverkiezingen in mei 2019.

    De opgenomen lijst van aanbevelingen op verschillende beleidsniveaus zijn volgens Unia noodzakelijk om te kunnen evolueren naar een België met meer gelijke kansen voor iedereen op verschillende maatschappelijke domeinen: gaande van huisvesting, over werk tot onderwijs. Naast de aanbevelingen als ‘oriëntatiepunten’, wil Unia ze ook gebruiken als ‘meetpunten’ om de komende legislaturen tussentijds en finaal te kunnen evalueren op hun concreet gevoerde beleid rond gelijke kansen.

    Unia grijpt het verkiezingsjaar 2019 aan om deze aanbevelingen in de verf te zetten via een uitgebreide mediacampagne en zo haar aanbevelingen intensief te bepleiten.

    Ontdek de campagne

    Veel kiezers met een handicap gaan zelf niet stemmen en geven een volmacht. Stemmen is echter een grondrecht. Daarom is het belangrijk dat mensen zelf hun stem uitbrengen. Om dat zelfstandig te kunnen doen, moeten de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk zijn.