Het werk van Unia in 2017, uitgedrukt in cijfers

In 2017 registreerde Unia 6.602 individuele meldingen (17,5% meer dan in 2016). We openden 2.017 dossiers: een stijging van 5,8%.  

Woordje uitleg: meldingen en dossiers 

Een van de opdrachten van Unia is het behandelen van ‘individuele meldingen’. Elke persoon kan een melding bij ons doen, of het nu gaat om een informatievraag, een vraag tot tussenkomst of een ander verzoek. De melding moet wel betrekking hebben op de antiracisme-, antidiscriminatie- of negationismewetgeving, of op het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.  

Zijn we bevoegd om een melding te behandelen en gaat het om meer dan een eenvoudige informatievraag? Dan openen we een dossier. Unia is bevoegd voor het behandelen van discriminatiedossiers rond specifieke criteria in de antidiscriminatiewetgeving, inclusief belaging en de weigering tot redelijke aanpassingen. We kunnen ook optreden bij hate speech en haatmisdrijven. 

Belangrijkste cijfers 2017 

In 2017 openden we fors meer dossiers over werk (+13,5%) en politie en justitie (+26,6%). Ook in het domein samenleving was er een opvallende stijging van 11,3%.  

Over alle domeinen heen zagen we de grootste toename van dossiers in verband met deze discriminatiecriteria: de zogenaamde ‘raciale’ criteria (+12%), vermogen (+34,4%) en gezondheidstoestand (+52,9%).  

Onder ‘downloads’ op deze pagina kan je het volledige cijferrapport van 2017 downloaden.   

Vergelijkbare publicaties