Overleg rond redelijke aanpassingen op school: een leidraad

Unia werkte een leidraad uit die het CLB, de school en de ouders handvaten aanreikt om het overleg rond redelijke aanpassingen voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag kwaliteitsvol te laten verlopen.

Unia baseerde zich hierbij op onze ervaring met het behandelen van onderwijsmeldingen en op diepgaande besprekingen van cases met medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding, pedagogische begeleidingsdiensten, ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en experten inclusie.

De leidraad beschrijft hoe de proportionaliteit van aanpassingen en het belang van het kind op een correcte manier kunnen besproken en beoordeeld worden. Zo wordt het gelijkekansendecreet gerespecteerd en kan het inschrijvingsrecht van leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs beter gegarandeerd worden.

Meer weten?