Protocolakkoord inzake samenwerking tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Unia

Het protocol tussen Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil de wederzijdse uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen de twee instellingen bevorderen. 

Op 20 maart 2019 ondertekenden Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) een protocol. De doelstelling van dit protocol? De samenwerking tussen deze twee Belgische instellingen in de strijd tegen discriminatie formaliseren.

Met het protocol verbinden de instellingen zich ertoe om nauwer samen te werken, onder andere door overlegvergaderingen te organiseren en gemeenschappelijke initiatieven te ondernemen. Bovendien verbinden ze zich ertoe om meldingen die bij de ene instelling toekomen, terwijl ze duidelijk onder de bevoegdheid van het andere instituut vallen, onmiddellijk aan elkaar over te maken. 

Het protocol formaliseert de bestaande samenwerking, die al jaren bestaat, en maakt zo meer en betere uitwisselingen mogelijk.  

Vergelijkbare publicaties