Standpunt over de oprichting van een Vlaams gelijkheidsorgaan en de uitstap uit Unia (2021)

Op 30 september 2019 sloten de Vlaamse regeringsonderhandelaars een regeerakkoord waarin stond dat de nieuwe regering uit Unia wou stappen en een eigen Vlaamse mensenrechteninstelling wou oprichten. Op deze pagina vind je de bedenkingen en bezorgdheden van Unia over het huidige voorstel.  

In een eerste reactie liet Unia weten het onbegrijpelijk te vinden dat Vlaanderen de samenwerking stopzet zonder Unia te betrekken bij die beslissing. 

Op 16 juli 2021 werden in een conceptnota aan de Vlaamse regering de krachtlijnen van de nieuwe Vlaamse instelling uiteengezet, en op 17 december 2021 gaf de Vlaamse regering haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot oprichting tot het Vlaamse mensenrechteninstituut.

Unia formuleerde haar bedenkingen en bezorgdheden over het beoogde model in een standpuntnota, die je op deze pagina kan downloaden.

Daarnaast gaven in januari 2022 andere de Vlaamse Adviesraad Handicap (NOOZO), de koepel van werkgevers- en werknemersorganisaties (SERV), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), de Vlaamse Ouderenraad en de strategische adviesraad voor cultuur, jeugd, sport en media (SARC) op vraag van de Vlaamse regering advies over de oprichting van de Vlaamse mensenrechteninstelling.