Arbeidshof Antwerpen, 2 december 2019

2 december 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een kleuteronderwijzeres voelt zich gediscrimineerd in vergelijking met haar vastbenoemde collega’s. Ze meent dat ze nooit voor een vaste benoeming in aanmerking kwam, omdat ze steeds voor korte periodes werkt in scholen die onder verschillende inrichtende machten, scholengroepen of scholengemeenschappen vallen. Ze is pluralistisch ingesteld, wat kan worden beschouwd als een levensbeschouwing. Op 4 september 2018 oordeelde de arbeidsrechtbank dat er geen sprake was van discriminatie.

Arbeidshof Antwerpen, 2 december 2019

Datum: 2 december 2019

Instantie: arbeidshof Antwerpen

Criterium: levensovertuiging

Beslissing:

Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Antwerpen, 2-12-2019

Downloads