Arbeidshof Brussel, 18 november 2016

18 november 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een controlerend geneesheer weigert de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige te erkennen, aangezien die de pensioenleeftijd bereikt heeft. De zelfstandige meent dat er een discriminatie is tussen diegenen die de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt en deze die blijven voortwerken en dus bijdragen betalen na deze leeftijd.

Criterium: leeftijd

Datum: 18 november 2016

Instantie: Arbeidshof Brussel

Beslissing: Het Hof meent dat het onderscheid perfect gerechtvaardigd is.

Afgekort: A.Hof Brussel, 18-11-2016