Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 4 september 2018

4 september 2018
Actiedomein: WerkOnderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een kleuteronderwijzeres voelt zich gediscrimineerd in vergelijking met haar vastbenoemde collega’s. Ze meent dat ze nooit voor een vaste benoeming in aanmerking kwam, omdat ze steeds voor korte periodes werkt in scholen die onder verschillende inrichtende machten, scholengroepen of scholengemeenschappen vallen. Ze is dus pluralistisch ingesteld, wat kan worden beschouwd als een levensovertuiging.

Datum: 4 september 2018

Instantie: Arbeidsrechtbank Antwerpen

Criterium: geloofsovertuiging

Beslissing: De Vlaamse Gemeenschap heeft enkel de betrokken decreten toegepast. Er is dus geen sprake van discriminatie. 

Afgekort: Arb.rb.Antwerpen, 4-09-2018

Vergelijkbare rechtspraak Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 4 september 2018

15 december 2009

Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Charleroi, 15 december 2009

Een wiskundeleerkracht spant een kortgeding aan omdat, in tegenstelling tot haar vorige school in het officieel stadsonderwijs, bij de nieuwe aanwijzing in drie scholen, het dragen van de hoofddoek verboden wordt. De rechter meent dat de principes van neutraliteit die voor dit type van onderwijs decretaal geregeld zijn moeten nageleefd worden en de veruiterlijking van deze neutraliteit zelfs als een wezenlijke en bepalende beroepsverseiste kan beschouwd worden. De directie mocht zich op het neutraliteitspincipe beroepen om de hoofddoek te verbieden.