Arbeidsrechtbank Antwerpen, 4 september 2018

4 september 2018
Actiedomein: WerkOnderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een kleuteronderwijzeres voelt zich gediscrimineerd in vergelijking met haar vastbenoemde collega’s. Ze meent dat ze nooit voor een vaste benoeming in aanmerking kwam, omdat ze steeds voor korte periodes werkt in scholen die onder verschillende inrichtende machten, scholengroepen of scholengemeenschappen vallen. Ze is dus pluralistisch ingesteld, wat kan worden beschouwd als een levensovertuiging.

Arbeidsrechtbank Antwerpen, 4 september 2018

Datum: 4 september 2018

Instantie: Arbeidsrechtbank Antwerpen

Criterium: geloofsovertuiging

Beslissing: De Vlaamse Gemeenschap heeft enkel de betrokken decreten toegepast. Er is dus geen sprake van discriminatie. 

Afgekort: Arb.rb.Antwerpen, 4-09-2018

Vergelijkbare rechtspraak Arbeidsrechtbank Antwerpen, 4 september 2018