Arbeidsrechtbank Brussel, 9 juni 2016

9 juni 2016
Actiedomein: WerkOnderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Twee verpleegsters werken voor een dienst belast met gezondheidszorg en promotie in een groot aantal scholen (zowel binnen vrij als officieel onderwijs). Op een bepaald ogenblik komen ze werken met een hoofddoek, hoewel het intern reglement elke veruiterlijking verbiedt van een teken dat wijst op een geloofsovertuiging of een levensbeschouwing.

Arbeidsrechtbank Brussel, 9 juni 2016

Datum: 9 juni 2016

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: geloofsovertuiging

Beslissing: Er is geen sprake van directe discriminatie, want het verbod treft alle levensbeschouwingen of overtuigingen. Het indirect onderscheid is gerechtvaardigd door een legitiem doel, namelijk de neutraliteit van de dienst.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 9-06-2016

Vergelijkbare rechtspraak Arbeidsrechtbank Brussel, 9 juni 2016

15 december 2009

Rechtbank van eerste aanleg Charleroi, 15 december 2009

Een wiskundeleerkracht spant een kortgeding aan omdat, in tegenstelling tot haar vorige school in het officieel stadsonderwijs, bij de nieuwe aanwijzing in drie scholen, het dragen van de hoofddoek verboden wordt. De rechter meent dat de principes van neutraliteit die voor dit type van onderwijs decretaal geregeld zijn moeten nageleefd worden en de veruiterlijking van deze neutraliteit zelfs als een wezenlijke en bepalende beroepsverseiste kan beschouwd worden. De directie mocht zich op het neutraliteitspincipe beroepen om de hoofddoek te verbieden.