Arbeidsrechtbank Brussel, 23 november 2018

23 november 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vrouw die werkt in een school, begint gedragsproblemen te vertonen omwille van moeilijkheden die ze ondervindt in haar privéleven. Ze voert haar taken niet meer correct uit en is agressief tegenover haar collega’s. Na verschillende pogingen om de situatie op te lossen, ontslaat de school haar. Ondersteund door haar vakbond roept ze discriminatoir ontslag in.

Arbeidsrechtbank Brussel, 23 november 2018

Datum: 23 november 2018

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: handicap / gezondheidstoestand

Beslissing:

De rechtbank meent dat er in deze situatie geen sprake kan zijn van een handicap, want de situatie van de werkneemster is niet van duurzame aard. In verband met de gezondheidstoestand meent de rechtbank dat de school aantoont dat het onderscheid dat ze maakte gerechtvaardigd is door een legitiem doel, en dat de middelen om het doel te bereiken aangepast en noodzakelijk waren.

Unia was geen partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 23-11-2018

Nieuwsbrief COL13

Wil je geïnformeerd worden over haatmisdrijven en discriminatie?