Belgisch Arbitragehof voor de Sport, 22 juli 2019

22 juli 2019
Discriminatiegrond: RacismeSeksuele geaardheid

Tijdens een voetbalmatch roepen supporters: ‘Al wie niet springt is een jood’ en ‘alle joden zijn homo’s’. Op 3 mei 2019 besloot de Geschillencommissie dat er geen sprake was van discriminerende of kwetsende opzet.

Belgisch Arbitragehof voor de Sport, 22 juli 2019

Datum: 22 juli 2019

Instantie: Belgisch Arbitragehof voor de Sport

Criterium: racisme – seksuele geaardheid

Beslissing:

Het Arbitragehof volgt de Geschillencommissie voor de eerste uitspraak, maar hervormt de beslissing voor wat betreft het criterium seksuele geaardheid.

Unia was geen partij bij de zaak.

Afgekort: BAS, 22-07-2019