Rechtbank eerste aanleg Leuven, 27 augustus 2019

27 augustus 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Leuven

Een leerlinge uit het vijfde middelbaar wil op school haar hoofddoek dragen, maar dit recht wordt haar ontzegd op grond van het schoolreglement.

Datum: 27 augustus 2019

Instantie: rechtbank eerste aanleg Leuven

Criterium: geloof of levensbeschouwing

Beslissing:

De rechtbank meent dat het schoolreglement in strijd is met de vrijheid van godsdienst zoals gewaarborgd door artikel 19 van de Grondwet en artikel 9 van het EVRM. Er is echter geen sprake van directe noch indirecte discriminatie. De leerlinge ontvangt een symbolische euro schadevergoeding en de school moet een dwangsom betalen bij niet-naleving van de uitspraak.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Rb.1steA. Leuven, 27-08-2019