Rechtbank eerste aanleg Leuven, 27 augustus 2019

27 augustus 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Leuven

Een leerlinge uit het vijfde middelbaar wil op school haar hoofddoek dragen, maar dit recht wordt haar ontzegd op grond van het schoolreglement.

Rechtbank eerste aanleg Leuven, 27 augustus 2019

Datum: 27 augustus 2019

Instantie: rechtbank eerste aanleg Leuven

Criterium: geloof of levensbeschouwing

Beslissing:

De rechtbank meent dat het schoolreglement in strijd is met de vrijheid van godsdienst zoals gewaarborgd door artikel 19 van de Grondwet en artikel 9 van het EVRM. Er is echter geen sprake van directe noch indirecte discriminatie. De leerlinge ontvangt een symbolische euro schadevergoeding en de school moet een dwangsom betalen bij niet-naleving van de uitspraak.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Rb.1steA. Leuven, 27-08-2019