Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, 3 september 2019

3 september 2019
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Nijvel

Een Belgische kandidaat-huurder van Afrikaanse origine neemt contact op met een immobiliënkantoor. Hij maakt alle nodige documenten over, maar krijgt het bericht dat de eigenaar al voor een andere kandidaat heeft gekozen. Hij vraagt een vrouw daarna om ook contact op te nemen met het agentschap: bij haar blijkt het appartement wel nog vrij te zijn. De telefoongesprekken werden opgenomen.

Datum: 3 september 2019

Instantie: rechtbank eerste aanleg Nijvel

Criterium: racisme

Beslissing:

Op grond van de opnames besluit de rechter dat er wel degelijk sprake is van directe discriminatie. Het slachtoffer wordt vergoed. Het agentschap moet de beslissing uithangen en publiceren in het tijdschrift van het BIV.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Rb.1ste A. Nijvel, 3-09-2019