Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, 3 april 2008

3 april 2008
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

De correctionele rechtbank van Brussel herinnerde aan het feit dat een immobiliënkantoor zich niet kan verschuilen achter de (discriminatoire) eis van een eigenaar om niet aan “zwarten” te verhuren. “Door deze eis op te volgen en dus als tussenpersoon in de discriminatie op te treden, maakt een immobiliënkantoor zich schuldig aan discriminatie, of is hij alleszins als mededader van de eigenaar opgetreden. Rekening houdend met zijn intellectueel niveau, afgeleid uit zijn functie als immobiliën-agent, kon de dader het strafbare karakter van zijn gedrag niet negeren”. Het Centrum ontving een schadevergoeding van 650 euro.

Het vonnis is definitief. Weigering door een immobiliakantoor (oude art. 2 van antiracismwet)

Correctionele Rechtbank van Brussel, 23 april 2008 (definitief vonnis)

Downloads