Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 5 juli 2018

5 juli 2018
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

In het zwembad van Merelbeke verbiedt het huishoudelijk reglement het dragen van burkini’s om hygiënische / ecologische redenen. Een man met een loszittende zwemshort en een vrouw met burkini wordt meegedeeld dat ze in deze kledij het zwembad niet kunnen betreden.

Datum: 5 juli 2018

Instantie: Rechtbank van eerste aanleg Gent

Criterium: geloofsovertuiging

Beslissing:

De rechter concludeert dat een lichaamsbedekkend badpak verbieden vanwege hygiëne of om veiligheidsredenen niet gerechtvaardigd is en dus een discriminatie inhoudt. Wat hygiëne en veiligheid betreft, verwijst de rechter naar het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarin staat aangegeven dat lichaamsbedekkende zwemkledij bij correct gebruik als zwemkledij voldoet aan de hygiënische eisen. Verder houdt dit geen obstakel in voor de veiligheid, noch voor de drager ervan, noch voor andere gebruikers van het zwembad.

Er werd hoger beroep aangetekend.

Afgekort: Rb.1ste aanleg Gent, 5-07-2018