Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 5 juli 2018

5 juli 2018
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Bij het betalen van de toegang tot het Van Eyck zwembad in Gent, vraagt een bezoekster of ze de burkini mag dragen. Er wordt haar gewezen op een affiche die aangeeft wat wel en wat niet toegelaten is in het zwembad. De burkini is niet toegelaten.

Datum: 5 juli 2018

Instantie: Rechtbank van eerste aanleg Gent

Criterium: geloofsovertuiging

Beslissing:

Het neutraliteitsbeginsel en de benuttigingsgelijkheid worden volgens de rechter net miskend door vrouwen met een bedekkend zwempak niet toe te laten in het zwembad. Het is de taak van de overheid om de wederzijdse tolerantie tussen verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen. De voormelde principes worden pas gerespecteerd door de eiseres toe te laten middels het dragen van een aangepaste zwemkledij deel te nemen aan het zwemmen in de door de overheid voorziene zwembaden.

Er werd hoger beroep aangetekend.

Afgekort: Rb.1ste aanleg Gent, 5-07-2018