Ondernemingsrechtbank Luik, afdeling Neufchâteau, 3 maart 2009

3 maart 2009
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Criterium : Racisme

Thema: Naar aanleiding van onderhandelingen betreffende een handelshuurovereenkomst maakt de verhuurder, tijdens een telefoongesprek dat zonder zijn medeweten wordt opgenomen, zijn twijfels bekend over de slaagkansen van de beoogde handelsactiviteit en maakt hij een opmerking over de afkomst van de echtgenote van de kandidaat huurder.

Beslissing: De vordering tot staking wordt ongegrond verklaard want niet alleen gebeurde de opname van het telefoongesprek buiten het medeweten van de verhuurder, maar het gesprek en de gestelde vragen werden gestuurd. Uit de dialoog valt niet af te leiden dat de verhuurder een discriminerende houding aannam. Deze uitspraak wordt bevestigd door het Hof van Beroep te Luik op 29 juni 2010.

Afgekort: Rb.Kh. Neufchâteau, 3-03-2009

Downloads