Handistreaming: toolbox

Wil je zeker zijn dat de fundamentele rechten van personen met een handicap gegarandeerd zijn als je aan een nieuw beleidsinitiatief of -project werkt? Met de handistreaming-toolbox beschik je als ambtenaar, beleidsmaker of overheidskabinet over het ideale hulpmiddel.

  Wat is handistreaming?

  Handistreaming betekent dat je bij alle beleid nadenkt over het effect op personen met een handicap. Dit loopt parallel aan het Universal Design-principe dat bij elk ontwerp van een omgeving aandacht besteedt aan uiteenlopende gebruikers.

  Waarom handistreaming?

  Het is belangrijk dat ambtenaren, beleidsmakers, kabinetten op de hoogte zijn van de manieren om handistreaming toe te passen om deze 3 redenen:

  1. Personen met een handicap ervaren nog altijd veel structurele ongelijkheden in onze maatschappij. Zo zijn er bijvoorbeeld veel minder mogelijkheden om te werken, zich te verplaatsen, aangepast te kunnen wonen en ligt het risico op armoede veel hoger.
  2. Beleidsmakers zijn wettelijk verplicht om de volledige uitoefening van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden door alle personen met een handicap te waarborgen en te bevorderen.
  3. Handistreaming biedt voordelen voor samenleving en burgers. Het leidt tot minder bijkomende kosten (minder corrigerende maatregelen en minder redelijke aanpassingen), een meer inclusieve samenleving, een grotere representativiteit van de bevolking en meer aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

  Wat is de bedoeling van de handistreaming-toolbox?

  De toolbox heeft een dubbele bedoeling:

  • administraties en beleidsmakers informeren zodat ze bij elk nieuw beleidsinitiatief rekening kunnen houden met het gegeven van handicap en de wettelijke context daarrond.
  • beleidsinitiatieven praktisch ondersteunen om zo vroeg mogelijk af te stemmen op de wettelijke en reële noden van personen met een handicap.

  Waaruit bestaat de handistreaming-toolbox?

  Benieuwd naar meer? Lees de brochure over de handistreaming-toolbox (pdf).