Wettelijk kader rond rechten van personen met een handicap

Het wettelijke kader voor de fundamentele rechten van personen met een handicap in België is zeer breed. Het omvat internationale, Europese en Belgische normen (van de federale staat en de verschillende gefedereerde entiteiten) die georganiseerd zijn volgens een hiërarchie. Elke norm moet voldoen aan alle normen die erboven staan in de hiërarchie. De autoriteiten die een norm goedkeuren of wijzigen, moeten dus rekening houden met de hogere normen.

De wet bestaat niet alleen uit wetteksten, maar is ook gebaseerd op Belgische en internationale gerechtelijke uitspraken en juridische geschriften: rechtspraak over discriminatie op grond van handicap en rechtspraak over het geannoteerde verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.