Zoek Aanbeveling

47 Aanbevelingen gevonden
1 januari 2009

Toegankelijkheid van de stembureaus

Ondanks de inspanningen die de overheden de laatste jaren hebben geleverd (na lang aandringen van verenigingen voor personen met een handicap), krijgen kiezers met een handicap nog steeds met heel wat hindernissen af te rekenen om hun stem uit te brengen. Ofwel hebben ze niet altijd toegang tot de nodige informatie om een oordeelkundige keuze te maken tussen de verschillende lijsten en kandidaten bij verkiezingen, ofwel slagen ze er gewoonweg niet in om te gaan stemmen (ontoegankelijk vervoer, gebouw of stemhokje niet toegankelijk,…).