Zoek Aanbeveling

138 Aanbevelingen gevonden
4 juli 2023

Advies over de wetsontwerpen tot invoering van verminderde toerekeningsvatbaarheid, behandeling onder vrijheidsberoving, verlengde opvolging en een nieuwe beschermingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij

Dit advies bevat de opmerkingen, aandachtspunten en aanbevelingen van Unia over het wetsontwerp tot wijziging van het strafwetboek (boek I), specifiek met betrekking tot de behandeling onder vrijheidsberoving en verminderde toerekeningsvatbaarheid, verlengde opvolging en het wetsontwerp tot invoering van een beveiligingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij.