Toegankelijkheid van de Vlaamse gemeenten voor personen met een handicap: studierapport met aanbevelingen

11 oktober 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse OverheidLokale besturen

Een toegankelijke gemeente is voor elke burger, met en zonder handicap, een mensenrecht. De gemeente is het meest nabije bestuursniveau. Daarom is de rol van lokale besturen in het waarmaken van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zo belangrijk.

Toegankelijkheid van de Vlaamse gemeenten voor personen met een handicap: studierapport met aanbevelingen

Met een bevraging bij de Vlaamse gemeenten wilde Unia sensibiliseren en tot aanbevelingen komen. De Vlaamse gemeenten en Vlaanderen moeten een ambitieus beleid voeren om de toegankelijkheid en dienstverlening voor personen met een handicap te garanderen. We pleiten zowel bij de gemeenten als bij Vlaanderen voor een beleid rond toegankelijkheid met doelstellingen, een agenda, een budget en monitoring. Want het is tijd om grondig te investeren in toegankelijkheid.

Om van dit beleid een succes te maken, zijn een afdwingbare wetgeving over integrale toegankelijkheid, controle, expertise, vorming, uitwisseling van goede praktijken, nauw overleg met personen met een handicap en middelen nodig. Met de oprichting van expertisecentrum Inter zijn goede stappen gezet, maar dit moet versterkt worden met betere wetgeving rond toegankelijkheid, meer slagkracht en meer middelen.

Toegankelijkheid mag niet langer als iets vrijblijvends gezien worden maar ook niet louter als een verplichting. Investeren in toegankelijkheid is toekomstgericht en het is een investering die loont. Ze verhoogt zonder meer het comfort en de kwaliteit van de dienstverlening voor alle burgers.

Je kan onze volledige aanbeveling downloaden op deze pagina.